Thứ sáu, 01/12/2017 - 18:23

Quảng Trị:

Cấp phát 200 tấn gạo Chính phủ hỗ trợ người dân bị bão lụt

Dân trí

Ngày 1/12, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 3333/QĐ-UBND phân bổ 200 tấn gạo do Chính phủ hỗ trợ cho các địa phương để cấp phát cho các hộ gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Đối tượng nhận gạo hỗ trợ là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng thiên tai; ưu tiên các hộ nghèo thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội; hộ gia đình bị thiệt hại nặng.

Mức hỗ trợ gạo là 15kg/người/tháng, theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Người dân Quảng Trị trong một lần nhận hỗ trợ gạo
Người dân Quảng Trị trong một lần nhận hỗ trợ gạo

Theo đó, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương kiểm tra tình hình đời sống và xét chọn các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng của thiên tai để hỗ trợ.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tổ chức việc cấp, phát gạo hỗ trợ phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Đồng thời, các địa phương phải báo cáo kết quả việc hỗ trợ gạo về UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị, đợt mưa bão vừa qua, đặc biệt là cơn bão số 10 và 12 đã gây thiệt hại nặng cho người dân các địa phương. Hàng chục nhà dân bị lốc xoáy làm tốc mái nhà cửa, hàng ngàn nhà khác bị ngập trong nước lũ, nhiều công trình công cộng bị hư hại nặng.

Đ. Đức