1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

TPHCM:

Cán bộ trung tâm bảo trợ trẻ em chia nhau 760 triệu đồng tiền từ thiện

(Dân trí) - Trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè (TPHCM) bỏ ngoài sổ sách kế toán với tổng giá trị quy đổi hàng hóa được tài trợ, từ thiện là hơn 1,1 tỷ đồng; cán bộ, nhân viên chia nhau 760 triệu.

Cán bộ chia nhau 760 triệu đồng tiền từ thiện

Thanh tra TPHCM vừa có thông báo kết luận thanh tra về các nội dung tố cáo liên quan đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) và một số đơn vị trực thuộc.

Theo kết luận, về quản lý, sử dụng tiền từ thiện, tiền con nuôi: các trung tâm trực thuộc sở đều thực hiện công khai tài chính về tiền, hàng hóa từ thiện trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động. Tuy nhiên, tại các biên bản họp định kỳ hàng tháng chưa nêu cụ thể về số liệu thu, chi tiền mặt, hàng hóa được tài trợ là chưa rõ ràng, minh bạch. 

Việc này xảy ra tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình, Trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân.

Ngoài ra, việc quản lý, ghi chép sổ vàng tại một số trung tâm trên cũng không thực hiện đúng theo hướng dẫn. Cá biệt có trường hợp hàng hóa gần hết hạn sử dụng không được ghi sổ.

"Một số khoản chi từ nguồn thu từ thiện không đúng mục đích, không đúng đối tượng là hơn 751 triệu đồng. Trong đó, Trung tâm Thị Nghè là hơn 441 triệu đồng và Trung tâm Tam Bình là hơn 310 triệu đồng", kết luận thanh tra chỉ rõ.

Việc tiếp nhận tiền, hàng hóa từ thiện tại Trung tâm Thị Nghè không thực hiện theo quy trình tại hướng dẫn. Tổ tiếp nhận được thành lập nhưng thực tế không hoạt động theo quy chế tiếp nhận quản lý, sử dụng tiền từ thiện, viện trợ của các tổ chức cá nhân trong nước, nước ngoài. 

Trung tâm Thị Nghè được xác định có việc để ngoài sổ sách kế toán với tổng giá trị quy đổi của các loại hàng hóa được tài trợ, từ thiện là hơn 1,1 tỷ đồng.

Trong đó, năm 2018 là gần 860 triệu đồng và từ tháng 1 đến 30/4/2019 là hơn 240 triệu đồng. Điều đáng nói, cán bộ, nhân viên của Trung tâm được chia 760 triệu đồng từ khoản tiền trên.

Qua kiểm tra xác minh, phát hiện việc nhập, xuất hàng hóa và phát hành hóa đơn của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thực Phẩm Vàng (đơn vị cung cấp cung gạo cho Trung tâm Thị Nghè) có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế về sử dụng hóa đơn không hợp lệ, hợp pháp.

Cán bộ trung tâm bảo trợ trẻ em chia nhau 760 triệu đồng tiền từ thiện - 1

Cán bộ, nhân viên Trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè chia nhau tiền từ thiện 760 triệu đồng (quy đổi giá trị hàng hóa)

Theo Thanh tra TP, Trung tâm Thị Nghè không cung cấp đầy đủ các phiếu kê hàng hóa, sổ kế toán, hạch toán không trung thực, có dấu hiệu che giấu hành vi vi phạm, giá trị hàng hóa để ngoài sổ sách lớn, trong thời gian dài, có chủ trương của lãnh đạo trung tâm nhiều thời kỳ.

Tuy nhiên, do thời gian, thời điểm thanh tra có hạn theo quyết định thanh tra nên đây chỉ là những số liệu phát hiện bước đầu, cần giao cơ quan quản lý chuyên ngành tiếp tục thanh tra làm rõ để xử lý trách nhiệm.

Bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng chỉ ra công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ không đúng quy định một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở LĐ-TB&XH.

Đáng chú ý, việc bổ nhiệm, điều động 7 trường hợp theo thẩm quyền chưa đồng bộ về căn cứ khung năng lực vị trí bổ nhiệm cán bộ của Đảng ủy Sở và Giám đốc Sở trong giai đoạn từ tháng 1/2018 đến 3/2019. 

Các thông báo kết luận của Giám đốc Sở về kết quả kiểm tra công tác cán bộ đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập chưa chỉ ra sai phạm trong việc thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ. 

Đến năm 2019, Đảng ủy Sở và lãnh đạo Sở đã phát hiện 6 trường hợp vi phạm công tác cán bộ tại đơn vị trực thuộc và đã thu hồi 3 quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; có 8 trường hợp cán bộ thiếu hồ sơ, không đủ tiêu chuẩn phải yêu cầu đào tạo bổ sung.

Kết luận thanh tra nêu rõ: Trách nhiệm thuộc về Giám đốc và Ban Thường vụ Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH.

Từ những kết luận nêu trên, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu kết luận chỉ đạo: giao Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP tập trung xử lý, tổ chức thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị và chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa những vấn đề còn thiếu sót được nêu trong kết luận thanh tra.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND TP giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Thanh tra TP thanh tra làm rõ việc tiếp nhận tiền, hiện vật từ thiện để ngoài sổ sách kế toán tại Trung tâm Thị Nghè qua các thời kỳ. 

Quốc Anh