Cách chức Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa

(Dân trí) - Ông Nguyễn Tiến Lưu, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa, bị cách chức do có nhiều vi phạm về quản lý tài sản công, sử dụng tài chính, đất đai.

Ngày 30/9, Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định kỷ luật viên chức do sở này quản lý.

Theo đó, đã kỷ luật bằng hình thức Cách chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa thuộc Sở TN&MT đối với ông Nguyễn Tiến Lưu.

Ông Lưu được xác định đã vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý tài sản công, quản lý và sử dụng tài chính, đất đai, xây dựng và quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa.

Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa sẽ sắp xếp, bố trí công việc khác cho phù hợp đối với ông Lưu. Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/9.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Tiến Lưu.

Ông Lưu chịu trách nhiệm chính đối với việc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công.

Bản thân ông Lưu thiếu gương mẫu, xây dựng nhà ở không có giấy phép; vi phạm quy định về trật tự xây dựng.