Cà Mau xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến

(Dân trí) - Ngày 25/9, tỉnh Cà Mau đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI giai đoạn 2020 - 2025, với sự tham dự của hơn 300 đại biểu từ Trung ương và các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

5 năm qua (2015 - 2020), tỉnh Cà Mau đã tổ chức phát động và thực hiện nhiều phong trào thi đua mang lại kết quả to lớn trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tô đậm và phát huy tích cực truyền thống yêu nước của nhân dân tỉnh nhà.

Cà Mau cũng là một trong những địa phương nêu cao các phong trào xã hội từ thiện như: Phong trào thi đua “Vì người nghèo”, lập “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Thực hiện chương trình an sinh xã hội” tiếp tục được các cấp, các ngành và Nhân dân đồng tình, hưởng ứng tích cực. Tỉnh đã đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội vào các hoạt động giảm nghèo, nhất là đối với vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

Cà Mau xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến - 1

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương tặng hoa đoàn đại biểu Cà Mau dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.

Qua phong trào thi đua yêu nước, Cà Mau đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Đó là những chiến sĩ thi đua, những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến đã nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn trong lao động, sản xuất, công tác, học tập, trở thành những tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.

“Những điển hình tiên tiến là những bông hoa tươi thắm tô đẹp thêm truyền thống yêu nước của nhân dân Cà Mau trong thời kỳ đổi mới với hình ảnh yêu nước, cần cù, năng động, sáng tạo và đầy nhiệt quyết trong xây dựng và phát triển quê hương”, Chủ tịch Cà Mau Lê Quân nhấn mạnh.

Cà Mau xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến - 2

Chủ tịch Cà Mau Lê Quân phát biểu tại đại hội.

Theo Chủ tịch Cà Mau, đại hội thi đua là dịp để biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, cũng như nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ngày càng trở thành cao trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ.

“Nhận thức sâu sắc thi đua là yêu nước, thi đua là đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ, quân và dân Cà Mau tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh đổi mới phong trào thi đua yêu nước, hăng hái lao động sản xuất, học tập, công tác…”, Chủ tịch Cà Mau khẳng định.

Tại đại hội, nhiều cá nhân, tập thể vinh dự được tặng Huân chương Lao động, Bằng khen của Trung ương và UBND tỉnh Cà Mau.