Cà Mau chuyển nhiệm vụ một chi cục, bị Bộ Nông nghiệp “tuýt còi”

(Dân trí) - UBND tỉnh Cà Mau có quyết định sắp xếp chuyển một số chức năng, nhiệm vụ từ ngành Nông nghiệp sang ngành Y tế. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã “tuýt còi”.

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 22 (ngày 6/1/2019) chuyển một số chức năng, nhiệm vụ và nhân sự của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (thuộc Sở NN&PTNT) về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (thuộc Sở Y tế).

Tuy nhiên, quyết định trên bị Bộ NN&PTNT “tuýt còi”, đề nghị UBND tỉnh Cà Mau dừng thực hiện Quyết định 22, gửi phản hồi về Bộ NN&PTNT.

Sau đó, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 1134 (ngày 22/6/2020) để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22.

Cà Mau chuyển nhiệm vụ một chi cục, bị Bộ Nông nghiệp “tuýt còi” - 1

UBND tỉnh Cà Mau sắp xếp, chuyển chức năng, nhiệm vụ một Chi cục thuộc ngành Nông nghiệp, tuy nhiên Bộ Nông nghiệp đề nghị dừng.

Ngày 15/7, theo nguồn tin của PV Dân trí, mới đây, Bộ NN&PTNT tiếp tục có văn bản (lần thứ 3) yêu cầu UBND tỉnh Cà Mau ngừng việc sắp xếp Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

Theo Bộ NN&PTNT, việc thay đổi, sắp xếp lại bộ máy cần tuân thủ quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương, trong đó có nội dung “Bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển” và “Thực hiện nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính”.

Việc sắp xếp đổi mới cũng cần phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật và đặc biệt là phù hợp với thực tế đảm bảo không gây ách tắc, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trong quá trình sắp xếp, các địa phương cũng cần tiếp thu ý kiến của cơ quan Trung ương chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoạt động liên quan trên phạm vi cả nước.

Bộ NN&PTNT cho rằng, Quyết định số 1134 của UBND tỉnh Cà Mau không những chưa giải quyết triệt để được các vướng mắc, mà còn tiếp tục tạo ra nhiều bất cập hơn nữa.

Cụ thể, các sản phẩm nông lâm thủy sản là danh mục các sản phẩm hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NN&PTNT; liên Bộ NN&PTNT và Bộ Nội vụ chưa phân cấp cho các đơn vị ngoài ngành Nông nghiệp quản lý an toàn thực phẩm trong suốt chuỗi sản xuất, thu gom, sơ chế, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản. Do vậy, việc giao cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Cà Mau thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản là không phù hợp.

Theo Bộ NN&PTNT, Quyết định số 1134 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22 đã chia nhỏ, phân công nhiều đơn vị quản lý đối với một đối tượng. “Việc phân công này không những gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc xác định rõ đối tượng quản lý đối với cơ sở hoạt động nhiều loại hình, mà còn gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, ảnh hưởng đến sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản”, Bộ NN&PTNT nhận định.

Từ đó, Bộ NN&PTNT cho rằng, việc tổ chức lại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm của UBND tỉnh Cà Mau đi ngược lại xu hướng phân công quản lý của Luật An toàn thực phẩm, quy định của Chính phủ, liên Bộ NN&PTNT và Bộ Nội vụ, không những không giảm đầu mối quản lý mà còn phân tách, chia nhỏ đối tượng quản lý, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp…

Do vậy, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Cà Mau dừng lại Quyết định số 22, tổ chức tham vấn với các Bộ, ngành liên quan trước khi thực hiện.

Huỳnh Hải