Bộ trưởng Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 có vi phạm, khuyết điểm

Thái Anh

(Dân trí) - Đây là nhận định của UB Kiểm tra Trung ương, khi kết luận sau kỳ họp xem xét kết quả giám sát đảng viên vừa qua. Vi phạm khuyết điểm được xác định trong công tác cán bộ, quản lý sử dụng vốn vay…

Kết luận kỳ họp thứ 6, diễn ra từ ngày 6-8/9 vừa qua, sau khi xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng và đảng viên, bên cạnh những ưu điểm, UB Kiểm tra Trung ương chỉ ra nhiều vấn đề.

Bộ trưởng Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 có vi phạm, khuyết điểm - 1

Trụ sở Bộ Tài chính tại Hà Nội.

Cơ quan kiểm tra cao nhất của Đảng nhận định, Ban cán sự đảng Bộ Tài chính và cá nhân Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong việc ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, công tác cán bộ, trong xây dựng thể chế, chính sách, trong quản lý, sử dụng vốn vay và ngân quỹ nhà nước.

Tổ chức Đảng tại Bộ Tài chính cũng như Bộ trưởng Bộ này đã thiếu lãnh đạo, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch chứng khoán, để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành một số văn bản không phù hợp quy định của pháp luật.

Với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cán bộ Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng, UB Kiểm tra Trung ương cũng khẳng định, có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong việc ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát công tác quản lý các hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu và các cửa khẩu, lối mở biên giới, để xảy ra một số vi phạm trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, việc thực hiện thí điểm tạm nhập, tái xuất, công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất, việc thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách và ngoài ngân sách…

UB Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát nêu trên kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về UB Kiểm tra Trung ương.