Bộ trưởng Nội vụ: Kế hoạch tăng lương năm 2021 có thể cũng chậm lại

(Dân trí) - Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, không chỉ đề xuất chưa tăng lương công chức năm 2020 mà cả lộ trình tăng lương cũng cần xem xét lại. Kế hoạch tăng lương năm 2021 có thể cũng chậm lại…

Bộ trưởng Nội vụ: Kế hoạch tăng lương năm 2021 có thể cũng chậm lại - 1
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao đổi bên hành lang Quốc hội sáng 22/5.

Bên hành lang Quốc hội sáng 22/5, Bộ trưởng Nội Vụ Lê Vĩnh Tân trao đổi về vấn đề thời sự đang nhận nhiều quan tâm, tranh luận là đề xuất của Chính phủ chưa tăng lương cơ sở từ mức 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng vào ngày 1/7 tới đây.

Bộ trưởng phân tích, tình hình dịch bệnh Covid-19 tác động đến kinh tế xã hội hết sức là khó khăn. Tình hình thu ngân sách cũng gặp khó. Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 4 có đề cập đến việc điều chỉnh một số chỉ tiêu.

Trong tình hình khó khăn như thế, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đã chung tay hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch.

Nhóm công chức, viên chức nhà nước được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, cuộc sống được đảm bảo hơn.

Với tiền đề như thế, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Tài chính, thống nhất đề nghị với Chính phủ, trước mắt trong năm 2020 chưa tăng lương cơ sở (dành cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức) và lương hưu ở thời điểm 1/7/2020 theo kế hoạch.

“Kể cả lộ trình tăng lương theo đề án cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương 7 khóa XII, chúng tôi cũng sẽ làm việc với Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương để xem xét, nghiên cứu, điều chỉnh lộ trình tăng lương năm 2021 có thể chậm lại. Thời gian cụ thể sẽ do Ban chỉ đạo quyết định” – Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân nói.

Với băn khoăn về tác động của chính sách đối với nhiều triệu người này, Bộ trưởng Nội vụ xác nhận, chưa thực hiện tăng lương từ 1/7 năm nay cũng có ảnh hưởng nhất định đến người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Nhưng việc này phải xét trong bối cảnh chung của cả nước, còn những thành phần của xã hội đang khó khăn hơn. Cả nước cần dành phần tiền tăng lương này để nhà nước hỗ trợ, giải quyết những vấn đề an sinh xã hội cấp thiết.

Bộ trưởng Nội vụ nhắc lại, khối cán bộ, công chức, viên chức vẫn được nhà nước trả lương nên thực tế đời sống vẫn đảm bảo. Việc chưa tăng lương sẽ có tác động, làm giảm thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức nhưng không đáng kể so với những người gặp khó khăn do tình hình đại dịch Covid-19.

“Do đó Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính chính thức đề nghị với Thủ tướng chưa tăng lương từ 1/7 này. Thời điểm thực hiện tăng lương cơ sở sẽ phụ thuộc vào tình hình ngân sách, đến thời điểm ngân sách cho phép thì chúng tôi tiếp tục đề nghị tăng lương” - Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định.

 Phương Thảo