1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Bổ sung kinh phí mua 20 triệu liều vắc xin Vero Cell

Quang Phong

(Dân trí) - Ngày 29/9, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký quyết định bổ sung kinh phí mua và tiếp nhận 20 triệu liều vắc xin Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc.

Quyết định nêu rõ, bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để mua và tiếp nhận 20 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc như đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Y tế.

Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch. 

Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc sử dụng số kinh phí nêu trên theo quy định.

Bổ sung kinh phí mua 20 triệu liều vắc xin Vero Cell - 1

Khoảng 1 triệu liều vắc xin Vero Cell đã được tiêm ngừa Covid-19 trên địa bàn Hà Nội.

Trước đó, Chính phủ có Nghị quyết về việc mua vắc xin phòng Covid-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc.

Nghị quyết của Chính phủ do Phó thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành ngày 21/9, đồng ý việc Thủ tướng cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo điều 26 luật Đấu thầu đối với việc mua 20 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc.

Theo Nghị quyết, các điều kiện được đưa ra để mua 20 triệu liều vắc xin Vero Cell là chấp thuận điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến vắc xin hoặc việc sử dụng vắc xin. Chấp nhận phương thức thanh toán theo các điều khoản trong hợp đồng. Chấp nhận không có nội dung về bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Việc ký kết, hiệu lực, giải thích, thực hiện và giải quyết tranh chấp của hợp đồng áp dụng theo luật pháp của Trung Quốc. Trường hợp không giải quyết được, tranh chấp do Ủy ban Trọng tài thương mại và kinh tế quốc tế Trung Quốc tại Bắc Kinh, Trung Quốc phán quyết.

Nghị quyết giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tờ trình 1442 ngày 20/9/2021 và khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vắc xin phòng Covid-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong phòng chống dịch Covid-19.