Bộ Nội vụ kiến nghị thu hồi quyết định bổ nhiệm cán bộ sai quy định tại Tuyên Quang

(Dân trí) - Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý… trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Tuyên Quang giai đoạn từ đầu năm 2017 đến ngày 28/2/2019.

Bộ Nội vụ kiến nghị thu hồi quyết định bổ nhiệm cán bộ sai quy định tại Tuyên Quang - 1
Tranh minh họa: Ngọc Diệp

Bổ nhiệm 11 cán bộ thiếu điều kiện, tiêu chuẩn

Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, về quản lý biên chế công chức, cơ bản được UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật; nhưng tại thời điểm thanh tra, UBND tỉnh chưa phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm đối với 7 cơ quan, tổ chức.

Về thi tuyển, xét tuyển công chức, Hội đồng thi tuyển công chức được thành lập khi chưa hết thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển theo quy định, việc tổ chức chấm thi, tổng hợp kết quả thi, thực hiện chế độ tập sự còn có thiếu sót nhưng không ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng.

Qua kiểm tra 33 hồ sơ cho thấy, các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức được UBND tỉnh thực hiện theo quy định pháp luật, nhưng đến thời điểm thanh tra có 16/33 công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Ngoài ra, UBND tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan còn bổ nhiệm 11 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, nhưng còn thiếu một số điều kiện, tiêu chuẩn.

Cụ thể, tại thời điểm thanh tra có 7 công chức thiếu chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng với ngạch công chức, 2 công chức thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước dành cho lãnh đạo sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành; có 1 công chức có bằng chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm và 1 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức, nhưng vẫn được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Bên cạnh đó, một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm; thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại đối với một số trường hợp còn chậm so với quy định.

Thanh tra cũng phát hiện 1 cơ quan cử 2 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện đi đào tạo, bồi dưỡng không đúng đối tượng.

Kiến nghị thu hồi quyết định

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức; bố trí, sắp xếp công việc theo vị trí việc làm để phù hợp với bằng chuyên môn đối với 1 trường hợp; đồng thời rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo từ tháng 6/2012 đến nay.

Cùng với đó, cơ quan thanh tra kiến nghị lập kế hoạch cử các công chức chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, tiêu chuẩn ngạch đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn trong thời hạn 6 tháng.

Quá thời hạn này, nếu không đáp ứng đầy đủ thì thu hồi quyết định bổ nhiệm; không bổ nhiệm lại đối với các trường họp không đáp ứng đẩy đủ tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch hiện giữ.

X.T

TTXVN