Thứ tư, 03/05/2017 - 00:09

Bộ GTVT chưa xử lý cán bộ vụ buộc dân đổi giấy phép lái xe thẻ PET?

Dân trí Nguồn tin của PV Dân trí cho biết Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có văn bản gửi tới Bộ Tư pháp về kết quả xử lý Thông tư 58/2015 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ nhưng lại “không nói gì” tới việc xử lý cán bộ tham mưu xây dựng văn bản trái luật.
 >> “Bộ GTVT cần xin lỗi người dân vụ đổi giấy phép lái xe thẻ PET”
 >> Bãi bỏ quy định buộc đổi bằng lái xe vật liệu giấy sang nhựa

Trong văn bản tuýt còi Thông tư 58 trước đây, Bộ Tư pháp khẳng định việc giấy phép lái xe không thời hạn hoặc đang còn thời hạn sử dụng bằng giấy bìa bị bắt buộc phải chuyển đổi sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET là không có cơ sở pháp lý, tác động tiêu cực đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Trong văn bản tuýt còi Thông tư 58 trước đây, Bộ Tư pháp khẳng định việc giấy phép lái xe không thời hạn hoặc đang còn thời hạn sử dụng bằng giấy bìa bị bắt buộc phải chuyển đổi sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET là không có cơ sở pháp lý, tác động tiêu cực đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

“Bộ GTVT chỉ có văn bản thông báo đã ban hành Thông tư 12/2017 về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thay thế Thông tư 58/2015, trong đó tiếp thu yêu cầu của Bộ Tư pháp và huỷ bỏ quy định trái luật liên quan đến đổi giấy phép lái xe thẻ PET thôi, chứ không nói gì tới việc xử lý cán bộ tham mưu, xây dựng văn bản trái luật”- nguồn tin từ Bộ Tư pháp cho hay.

Dù “không nói gì” tới việc xử lý những cán bộ đã tham mưu xây dựng quy định trái luật trong Thông tư 58/2015 nhưng nguồn tin từ Bộ Tư pháp khẳng định Bộ GTVT phải tuân thủ quy định tại Điều 134 Nghị định số 34/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Hơn nữa, trong văn bản “tuýt còi” quy định trái luật, ảnh hưởng tới lợi ích hợp pháp của người dân trong Thông tư 58 gửi tới Bộ GTVT ngày 29/11/2016, Bộ Tư pháp cũng nhấn mạnh điều: “Xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân đã tham mưu xây dựng, ban hành văn bản có nội dung trái pháp luật theo quy định tại Điều 134 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP”.

Theo Điều 134 Nghị định 34/2016, việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ trái pháp luật của văn bản và hậu quả của nội dung trái pháp luật gây ra đối với xã hội và trên cơ sở tính chất, mức độ lỗi của cơ quan, người đã ban hành, tham mưu ban hành văn bản đó.

Việc xem xét trách nhiệm tập thể, trách nhiệm cá nhân được thực hiện như sau:

-Cơ quan ban hành văn bản có nội dung trái pháp luật phải tổ chức việc kiểm điểm, xác định trách nhiệm của tập thể và báo cáo cơ quan cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật, đồng thời xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc ban hành văn bản có nội dung trái pháp luật.

-Cán bộ, công chức trong quá trình tham mưu soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, ban hành văn bản có nội dung trái pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ lỗi và nội dung trái pháp luật của văn bản, phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ, công chức thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Cơ quan, người ban hành văn bản khi nhận được kết luận kiểm tra, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản mà không thực hiện việc xem xét, xử lý văn bản trái pháp luật hoặc không thực hiện thông báo kết quả xử lý theo quy định thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, Bộ GTVT ban hành Thông tư 12 có hiệu lực từ ngày 1/6/2017 quy định việc đổi giấy phép lái xe bằng giấy sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET được khuyến khích thực hiện trước ngày 31/12/2020. Tức là Thông tư 12 đã huỷ bỏ tất cả các quy định bắt buộc người dân phải đổi giấy phép lái xe giấy bìa sang nhựa PET trong Thông tư 58.

Thông tư 12 cũng quy định người có giấy phép lái xe có thời hạn phải thực hiện đổi GPLX trước khi hết thời hạn sử dụng; người có giấy phép lái xe bị hỏng còn thời hạn sử dụng cũng được đổi giấy phép lái xe trước thời hạn.

Một thay đổi tích cực nữa trong Thông tư 12 quy định giấy phép lái xe không thời hạn đối với các giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3, trong khi đó Thông tư 58 trước đây quy định đến ngày 31/12/2020 phải chuyển đổi sang vật liệu PET - khiến người dân nhiều nơi trên cả nước ồ ạt đi đổi giấy phép lái xe vì sợ phải thi lại.

TS. Lê Hồng Sơn - nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) cho rằng, Bộ GTVT đã đưa ra văn bản có quy định trái luật như thế thì ít nhất phải có lời xin lỗi, cao hơn xin lỗi là xác định trách nhiệm của mình để xử lý hậu quả.

“Bộ GTVT phải sớm có động thái, bởi chắc chắn những cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, kể cả Quốc hội sẽ phải có thái độ về việc này. Không thể để một bộ tuỳ tiện ban hành quy định, làm người dân bức xúc như vậy”- ông Sơn nói.

Thế Kha