Thứ tư, 13/11/2013 - 08:37

Bộ Công an ban hành quy chế cung cấp thông tin cho báo chí

Dân trí

Ngày 12/11, Bộ trưởng Bộ CA Trần Đại Quang ký quyết định ban hành quy chế phát ngôn, người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí.

Quang cảnh buổi họp báo tại Bộ CA.

Quang cảnh buổi họp báo tại Bộ CA.

Theo đó người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí gồm: Bộ trưởng Bộ CA, Chánh văn phòng được Bộ trưởng giao nhiệm vụ phát ngôn, thường xuyên cung cấp thông tin cho báo chí (người phát ngôn). Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng có thể ủy quyền cho Thứ trưởng, Tổng cục trưởng, thủ trưởng cơ quan các đơn vị trực thuộc Bộ.

Trường hợp người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn không thể thực hiện việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thì phải kịp thời báo cáo Bộ trưởng để Bộ trưởng chỉ định người có trách nhiệm thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Cán bộ chiến sĩ CAND được quyền cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật và của ngành công an nhưng không được nhân danh đơn vị và nhân danh Bộ CA. Không được tiết lộ bí mật điều tra, bí mật công tác, tài liệu mật và những và công việc nội bộ của ngành CA. Trung thực khi cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo, pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp. Cán bộ, chiến sĩ CA làm cộng tác viên cho các tờ báo phải báo cáo thủ trưởng đơn vị.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng yêu cầu Chánh văn phòng Bộ CA phải chủ trì phối hợp với thủ trưởng các đơn vị, địa phương cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí (3 tháng họp một lần) về tình hình và công tác ANTT, xây dựng lực lượng hậu cần, kĩ thuật các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về những vấn đề liên quan đến công tác CA.

Hình thức cung cấp thông tin cho báo chí là bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại buổi họp giao ban báo chí hàng tuần do Ban Tuyên giáo TW, Bộ TT&TT, Hội Nhà báo VN và đăng tải trên Cổng TTĐT Bộ CA.

Ngoài ra khi có sự kiện lớn quan trọng trong xã hội thuộc phạm vi quản lí nhà nước của Bộ CA, cần thiết phải cung cấp thông tin cho báo chí để cảnh báo kịp thời, định hướng dư luận thì có thể phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đột xuất bất thường.

Đối với CA các đơn vị, địa phương, Bộ trưởng yêu cầu cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn phục vụ việc phát ngôn thông tin cho báo chí theo yêu cầu người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn. Trường hợp có căn cứ báo chí phản ánh đăng tải thông tin không đúng sự thật chưa đầy đủ về lĩnh vực ngành, địa bàn quản lí thì yêu cầu báo chí đó đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định.

Đơn vị, cá nhân không thực hiện, thực hiện không đúng, thực hiện không đầy đủ về quy chế phát ngôn thì bị xử lí tùy theo mức độ vi phạm.

Hồng Ngân