Ban Tổ chức Trung ương tham mưu, thẩm định nhân sự Chính phủ khóa mới

Thái Anh

(Dân trí) - Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu 4 nội dung để thực hiện nhiệm vụ Trung ương giao, trong đó có việc kiện toàn chức danh bộ máy Nhà nước và thẩm định nhân sự Chính phủ khóa mới.

Đây là nội dung được nêu tại Hội nghị giao ban trực tuyến các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức chiều 28/6.

Ban Tổ chức Trung ương tham mưu, thẩm định nhân sự Chính phủ khóa mới - 1

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị (Ảnh: Ban Tổ chức Trung ương).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao các kết quả đạt được của các tỉnh, thành ủy, ban tổ chức các tỉnh, thành ủy khu vực phía Bắc trong 6 tháng đầu năm 2021.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng các địa phương đã hoàn thành "mục tiêu kép" với kết quả khả quan, đặc biệt là công tác bầu cử đạt kết quả rất tốt.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thông tin một số kết quả liên quan đến các công việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho Ban Tổ chức Trung ương và ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian qua.

Đối với các công việc Ban Chấp hành Trung ương giao, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu 4 nội dung, trong đó nhiều nội dung quan trọng.

Đó là tham mưu kiện toàn chức danh bộ máy nhà nước trong cả 2 nhiệm kỳ XIV, XV; tham mưu để Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương sửa đổi quy định về thi hành Điều lệ Đảng, ban hành quy định mới trong điều kiện chưa sửa đổi Điều lệ Đảng nhưng có một số vấn đề mới phát sinh nằm trong khuôn khổ Điều lệ Đảng; thẩm định nhân sự cơ cấu Chính phủ trong nhiệm kỳ mới.

Đối với các công việc Bộ Chính trị phân công, trong 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Trung ương và ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã thực hiện 6 nội dung, trong đó có 2 nội dung về công tác nhân sự.

Bốn nội dung còn lại bao gồm: tham mưu Bộ Chính trị quy định tuổi bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; quy định liên quan đến chức danh thư ký và trợ lý của một số các chức danh lãnh đạo; đề án đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đề án vị trí việc làm.

Đối với các công việc Ban Bí thư giao, từ đầu năm đến nay Ban Tổ chức Trung ương đã trình 3 vấn đề. Đó là báo cáo việc tổng kết thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng; tổng kết quy định về việc xác nhận trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên; báo cáo sơ kết thí điểm giao quyền đào tạo, xác nhận trình độ lý luận chính trị đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các tỉnh, thành ủy và Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư giao.

Trong đó, còn một nhiệm vụ Ban Chấp hành Trung ương giao; 5/11 nhiệm vụ Bộ Chính trị phân công và 7/10 nhiệm vụ Ban Bí thư giao.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đề nghị Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy tích cực tham mưu cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Tổ chức Trung ương đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình hành động về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là các đề án, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá về tổ chức và cán bộ.

Trong đó tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ cụ thể:

Một là tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hai là triển khai các đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2021. 

Ba là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng.

Bốn là tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và bảo vệ chính trị nội bộ. 

Năm là làm tốt công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. 

Sáu là xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.