Bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang

(Dân trí) - Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 -2025 có 48 thành viên. Tại nhiệm kỳ này, bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Chiều 24/9, Đại hội đại biểu tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục làm việc buổi thứ 2 sau khi khai mạc, Đại hội họp bàn về công tác nhân sự và trình bày các tham luận về công tác an sinh xã hội, phát triển ngành nông nghiệp…

Về công tác nhân sự, Đại hội thống nhất đưa ra danh sách 55 đại biểu để bầu 48 đại biểu vào ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang, khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch cũng cho biết, Bộ Chính trị thống nhất và đồng ý giới thiệu bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Tỉnh ủy An Giang, khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để Đại hội bầu giữ chức danh Bí thư tỉnh ủy An Giang, khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang - 1

Đại hội đã bầu 48 đại biểu vào BCH Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI

Sáng 25/9, ông Nguyễn Thanh Bình đại diện Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ủy An Giang khóa XI báo cáo hội nghị thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI.

Theo đó, Ban chấp hành bầu 14 thành viên (khuyết 1 thành viên) vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang kháo XI. Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI cũng bầu ông Nguyễn Thanh Bình (tái đắc cử) và ông Lê Văn Nưng giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XI.

Ban chấp hành bầu  Ủy Ban kiểm tra tỉnh ủy gồm 9 thành viên. Ông Võ Minh Hoàng được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT TỈnh Ủy An Giang. 

Bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang - 2

Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy An Giang khóa XI bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chứ Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa XI

Phát biểu tại Đại hội, bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Tỉnh ủy An Giang, cho biết: “Đại hội Đảng bộ tỉnh là dịp để Đảng bộ nhìn lại quá trình phấn đấu ở nhiệm kỳ qua, xác định vị trí của Đảng bộ và địa phương trong tiến trình phát triển chung của Đảng, của đất nước. Rút ra những kinh nghiệm quý báu trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Từ đó, đề ra mục tiêu cao hơn, giải pháp cụ thể hơn, hành động quyết liệt hơn cho sự phát triển của nhiệm kỳ tiếp theo.

Với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Khát vọng - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI cần nêu cao quyết tâm chính trị, hướng tới mục tiêu: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng - an ninh; khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, tạo động lực mới để đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước”.

Bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang - 3

Ông Nguyễn Thanh Bình tái đắc cử chức danh phó bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang, bà Võ Thị Ánh Xuân sinh ngày 8/1/1970 tại xã Thái Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Bà Xuân là Cử nhân sư phạm và từng giữ các chức vụ: Bí thư Thị ủy thị xã Tân Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh An Giang khó VIII, IX, X; Ủy viên Ban Thường vụ khóa IX, X; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, khóa XI; Ủy viên BCH Trung ương khóa XII.

Đọc thêm