85 ngày thanh tra quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình điện

(Dân trí) - Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện trong thời gian 85 ngày làm việc.

Sáng 8/3, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011- 2020 có xét đến năm 2030 (gọi tắt là Quy hoạch Điện VII) và điều chỉnh Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch Điện VII điều chỉnh).

Theo quyết định của Thanh tra Chính phủ, thời kỳ thanh tra từ năm 2011 đến hết năm 2021, khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ này. Thời hạn thanh tra là 85 ngày làm việc tại đơn vị.

Đoàn thanh tra gồm 17 thành viên do ông Lê Quang Tiệp - Phó Vụ trưởng Vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo kinh tế ngành (Vụ I - Thanh tra Chính phủ) làm trưởng đoàn. 

85 ngày thanh tra quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình điện - 1

Ông Lê Sỹ Bảy - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra (Ảnh: Thanh tra).

Thanh tra Chính phủ cũng đã công bố quyết định thành lập tổ giám sát hoạt động của đoàn thanh tra gồm hai thành viên do bà Nguyễn Thị Hường - Phó trưởng Phòng nghiệp vụ I - Vụ giám sát, thẩm định và xử  lý sau thanh tra (Thanh tra Chính phủ) làm tổ trưởng.

Ông Lê Sỹ Bảy - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc, công tâm, khách quan, thực hiện nghiêm quy chế về hoạt động đoàn thanh tra. Đoàn thanh tra vừa phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa phải hạn chế làm ảnh hưởng đến hoạt động  của các cơ quan, đơn vị và phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

"Đây là cuộc thanh tra có phạm vi rộng, nhiều nội dung lớn và có tầm ảnh hưởng toàn diện đã và đang được dư luận xã hội quan tâm. Do đó, kết luận thanh tra phải đảm bảo chính xác, khách quan, thuyết phục và có tính khả thi trong thực hiện và xử lý sau thanh tra"- ông Bảy lưu ý.

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, các tập đoàn chỉ đạo đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chấp hành nghiêm các yêu cầu của đoàn thanh tra, cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu để cuộc thanh tra đúng tiến độ.