1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

6 tháng, 4 lãnh đạo đơn vị bị xử lý vì để xảy ra tham nhũng

(Dân trí) - 6 tháng đầu năm 2017 có 4 người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm do để xảy ra tham nhũng. Toàn ngành thanh tra phát hiện 47 vụ việc, 66 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

(Ảnh minh hoạ: Ngọc Diệp)
(Ảnh minh hoạ: Ngọc Diệp)

Theo thông cáo báo chí của Thanh tra Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2017 đã xử lý kỷ luật 4 người đứng đầu do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó có 3 người vi phạm phát hiện từ kỳ trước.

Trong thời gian này, ngành thanh tra phát hiện 47 vụ, 66 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng. Trong đó, quá trình tự kiểm tra nội bộ phát hiện 15 vụ với 8 đối tượng; qua công tác thanh tra 25 vụ phát hiện 25 đối tượng và qua giải quyết khiếu nại tố cáo 7 vụ có 33 đối tượng.

Qua kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp tại 974 đơn vị, tổ chức, đơn vị đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm, xử lý 184 cán bộ, công chức, viên chức.

Các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác gần 3.900 cán bộ, công chức, viên chức.

Thanh tra Chính phủ cho biết từ nay tới cuối năm 2017 sẽ phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; quan tâm việc phối hợp, tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch của đoàn công tác về kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Đồng thời đôn đốc việc thực hiện kết luận, chỉ đạo sau thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng. Triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng theo kế hoạch và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Thanh tra Chính phủ cũng sẽ tập trung hoàn thiện dự thảo Luật tố cáo sửa đổi, Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) và phối hợp với các bộ ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Quan tâm xem xét, xử lý, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch và của Thanh tra Chính phủ nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

“Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc phát sinh; chú trọng việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%. Hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”- Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Kha Xuân Lộc