33 địa phương chưa lập danh mục hồ ao, đầm không được san lấp

Thế Kha

(Dân trí) - Đến nay mới chỉ có 30/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt, công bố danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn.

33 địa phương chưa lập danh mục hồ ao, đầm không được san lấp - 1

Ở xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc từng xảy ra nhiều vi phạm về san lấp hồ (Ảnh: Cổng TTĐT Phúc Yên).

Dù đã có văn bản yêu cầu trước đó nhưng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa cho biết, đến nay mới chỉ có 30/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt, công bố danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn.

Đồng thời chỉ có 42/63 tỉnh, thành phố đã công bố danh mục nguồn nước cần phải lập hành lang bảo vệ; chỉ có 12/63 tỉnh, thành phố đã phê duyệt danh mục nguồn nước nội tỉnh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, vấn đề đảm bảo an ninh tài nguyên nước và bảo vệ tài nguyên nước đang được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Tuy nhiên ở một số địa phương, công tác bảo vệ, phát triển tài nguyên nước còn chưa đáp ứng yêu cầu, chưa được quan tâm, chú trọng, đặc biệt là trong quá trình xây dựng quy hoạch tỉnh.

Tình trạng san, lấp hồ ao, kè bờ, lấn sông, cải tạo cảnh quan, lấn chiếm, sử dụng trái phép đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước đang diễn ra ngày càng phổ biến, phức tạp và chưa được kiểm soát chặt chẽ.

33 địa phương chưa lập danh mục hồ ao, đầm không được san lấp - 2

30 địa phương đã lập danh mục hồ ao không được san lấp (Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Những việc đó đã gây sạt, lở bờ sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa, uy hiếp đến sự ổn định, an toàn của sông, suối, kênh rạch, hồ chứa dẫn đến việc các nguồn nước ngày càng bị suy thoái, cạn kiệt, giảm khả năng cấp nước cho dân sinh, các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, gia tăng tình trạng ngập, úng, giảm khả năng trữ nước mưa...

Vì vậy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành vừa ký văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương chỉ đạo thực hiện những công việc trên. Việc sớm phê duyệt, ban hành các danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp, nguồn nước nội tỉnh và danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ sẽ giúp phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

Các địa phương phải gửi báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/12/2022.