Thứ hai, 15/04/2019 - 17:30

28 cán bộ đã nghỉ hưu vẫn được tỉnh Tiền Giang mời đi nước ngoài

Dân trí

Thanh tra Chính phủ phát hiện, 28 trường hợp là cán bộ lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Tiền Giang và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể được UBND tỉnh này mời đi nước ngoài khi đã nghỉ hưu.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, giai đoạn 2012-2016 tỉnh Tiền Giang đã cử 1.020 đoàn với 2.026 lượt cán bộ, công chức đi nước ngoài; tổng chi phí trên 40 tỷ đồng.

Trước khi tổ chức các đoàn ra, Sở Ngoại vụ Tiền Giang đã tham mưu UBND tỉnh tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết, xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí và liên hệ đối tác nước ngoài hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tới.

28 cán bộ đã nghỉ hưu vẫn được tỉnh Tiền Giang mời đi nước ngoài - 1

Trụ sở UBD tỉnh Tiền Giang.

Tuy nhiên cơ quan thanh tra phát hiện, hầu hết các đoàn ra đều không nằm trong kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; nhiều đoàn, khi đi không xây dựng kế hoạch hoạt động của đoàn trình cấp có thẩm quyền trước khi ra quyết định.

Nhiều hồ sơ đoàn ra nước ngoài thiếu văn bản chấp thuận cử người của đơn vị chủ quản. Hầu hết thư mời, văn bản mời đều là bản photo, một số thư mời không được dịch ra tiếng Việt, thư dịch ra tiếng Việt không có chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan chức năng theo quy định.

“Vẫn có một số lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tiền Giang đi nước ngoài nhiều hơn 2 lần/năm. Nhiều đoàn ra bố trí 2 lãnh đạo chủ chốt của tỉnh tham gia cùng đoàn. Đáng chú ý, có tới 28 trường hợp là cán bộ lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể được UBND tỉnh mời đi nước ngoài khi đã nghỉ hưu”- kết luận thanh tra chỉ rõ.

Chủ tịch tỉnh không nghiêm túc thực hiện ý kiến của Trung ương

Thanh tra Chính phủ nhấn mạh, có trường hợp cán bộ lãnh chủ chốt ở địa phương, cơ quan, đơn vị tham gia đoàn của các doanh nghiệp trong nước đi nước ngoài là chưa thực hiện nghiêm Chỉ thị 21/2012 của Ban bí thư, Chỉ thị 38/2014 của Bộ Chính trị.

Cá biệt, đoàn đi Đài Loan năm 2012, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Khang (nghỉ hưu từ cuối năm 2015) đã không nghiêm túc thực hiện ý kiến của Trung ương.

Đối tác mời 4 người (không mời Chủ tịch UBND tỉnh), nhưng UBND tỉnh lại cử 6 người, trong đó có Chủ tịch UBND tỉnh và chỉ có 2 người đúng thành phần mời.

28 cán bộ đã nghỉ hưu vẫn được tỉnh Tiền Giang mời đi nước ngoài - 2

Ông Nguyễn Văn Khang.

Theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh khi đi nước ngoài phải xin ý kiến chấp thuận của Trung ương. Ban Đối ngoại Trung ương đã có văn bản gửi Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang đề nghị báo cáo lãnh đạo tỉnh cân nhắc chưa cử các đoàn lãnh đạo cấp tỉnh đi công tác Đài Loan.

Sở Ngoại vụ đã có văn bản gửi Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh truyền đạt nội dung ý kiến của Ban Đối ngoại Trung ương nhưng sau đó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khang vẫn đi.

Ngoài ra, đoàn đi theo quyết định số 1931/2015 do ông Nguyễn Văn Khang làm trưởng đoàn, Thường trực Tỉnh uỷ chấp thuận cho đi 7 ngày, nhưng thực tế đã đi 10 ngày.

“Một số đoàn ra thực hiện không nghiêm túc về xin phép cấp có thẩm quyền cho phép đi nước ngoài như đoàn đi theo Quyết định số 586/2015 và Quyết định số 07/2016 có ông Lê Văn Nghĩa, Trần Thanh Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhưng không có văn bản chấp thuận của Thường trực Tỉnh uỷ.

Giai đoạn 2012-2016, Sở Y tế Tiền Giang là đơn vị được tài trợ đi nước ngoài nhiều nhất với 91 đoàn/97 lượt người đi. Trong đó, lãnh đạo Sở Y tế có 9 lượt người (2 người đã nghỉ hưu); lãnh đạo Bệnh viện; Trung tâm y tế; Ban quản lý dự án; lãnh đạo các khoa,… là 65 lượt người.

“Qua công tác quản lý nhà nước và kiểm tra Sở Ngoại vụ đã phát hiện được 18 trường hợp vi phạm quy định về đi nước ngoài. Có 1 trường hợp tại Trường Đại học Tiền Giang cử ông Nguyễn Thanh Duy Vũ đi học tại nước ngoài bằng kinh phí ngân sách cấp, nhưng sau đó ông Vũ không về nước.

Đối với các trường hợp đi việc riêng, nhiều hồ sơ không có quyết định nghỉ phép của cấp có thẩm quyền hoặc đơn xin nghỉ không lương trong thời gian đi nước ngoài. Một số trường hợp vi phạm như: Đi khi không có sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền, về trễ thời gian dài nhưng không thấy xử lý.

Thế Kha