Thứ sáu, 09/09/2016 - 15:44

Nghệ An:

2 bệnh viện “quên” nộp về Kho bạc hơn 8,5 tỷ đồng tiền viện phí

Dân trí

Kết luận thanh tra cho thấy, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An không nộp đầy đủ vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để kiểm soát chi mà tọa chi tại đơn vị số tiền hơn 2,1 tỷ đồng tiền viện phí thu trực tiếp từ người bệnh. Con số này tại Bệnh viện Mắt Nghệ An là hơn 6,4 tỷ đồng.

Bệnh viện Tâm thần Nghệ An.
Bệnh viện Tâm thần Nghệ An.

Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa có kết luận số 39/KL-TTR và kết luận số 40/KL-TTR về công tác quản lý tài chính, phí, lệ phí, các khoản thu, chi khác và công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An và Bệnh viện Mắt Nghệ An.

Trong 3 năm 2012-2013-2014, tổng thu viện phí của Bệnh viện Tâm thần Nghệ An là hơn 19,7 tỷ đồng, trong đó thu từ bảo hiểm chi trả là hơn 14 tỷ đồng, thu trực tiếp từ bệnh nhân là hơn 5,6 tỷ đồng. Trong đó tiền viện phí thu trực tiếp từ người bệnh, bệnh viện không nộp đầy đủ vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để kiểm soát chi mà tọa chi tại đơn vị số tiền hơn 2,1 tỷ đồng; Một số khoản thu thuộc nguồn viện phí nhưng bệnh viện hạch toán vào nguồn thu khác với số tiền gần 925 triệu đồng (như điện não đồ, khám giám định y khoa, một số loại xét nghiệm khác) là không phù hợp với quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Bệnh viện thu viện phí đối với dịch vụ điện não đồ với mức thu cao hơn mức giá quy định tại Quyết định số 72/2012/QĐ-UBND ngày 3/10/2012 của UBND tỉnh Nghệ An. Tổng số tiền chênh lệch đã thu cao hơn mức giá quy định của UBND tỉnh là hơn 10,6 triệu đồng. Bệnh viện kê khai nộp thiếu đối với các dịch vụ như trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp hơn 7 triệu đồng; số tiền còn nộp thiếu đối với thuế giá trị gia tăng phần cho thuê ki ốt kinh doanh tổng hợp từ năm 2012-2014 là hơn 23 triệu đồng.

Năm 2014, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp và mở rộng Bệnh viện Tâm thần Nghệ An với tổng mức đầu tư hơn 43,7 tỷ đồng. Đoàn thanh tra phát hiện trong quá trình triển khai, công tác giám sát thi công còn thiếu chặt chẽ, một số hạng mục không thực hiện hoặc thực hiện không đúng với thiết kế được duyệt nhưng vẫn được nghiệm thu thanh toán. Kiểm tra 2 gói thầu xây lắp với giá trị được kiểm tra hơn 36,5 tỷ đồng cho thấy giá trị phê duyệt quyết toán cao hơn so với thực tế thi công hơn 346 triệu đồng.

Tại Bệnh viện Mắt Nghệ An, tổng thu viện phí trong năm 2014 là hơn 30,4 tỷ đồng, trong đó thu từ bảo hiểm chi trả là hơn 22,6 tỷ đồng, thu trực tiếp từ bệnh nhân hơn 7,7 tỷ đồng. Số tiền viện phí thu trực tiếp từ người bệnh bệnh viện chưa nộp đầy đủ vào Kho bạc Nhà nước để thực hiện viện kiểm soát chi mà còn tọa chi tại đơn vị tổng số tiền hơn 6,4 tỷ đồng; Biên lai thu tiền phí, lệ phí không ghi đầy đủ các dịch vụ kỹ thuật đã thực hiện.

Ngoài ra, Bệnh viện Mắt Nghệ An còn hạch toán nguồn thu bán sổ khám chữa bệnh vào nguồn thu phí, lệ phí; sử dụng phiếu thu do bệnh viện tự in để thu các khoản bán thuốc cho người bệnh (không sử dụng hóa đơn theo quy định). Bệnh viện kê khai thuế còn thiếu đối với một số dịch vụ như trông giữ xe và các dịch vụ khác số tiền gần 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Mắt Nghệ An sử dụng 50% quỹ khen thưởng theo quy chế chi tiêu nội bộ để chi thưởng đối ngoại cho các tập thể, cá nhân và đơn vị có đóng góp tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ nhưng tiêu chí khen thưởng không cụ thể, không quy định mức chi cho từng đối tượng.

Đoàn thanh tra yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An thu hồi, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh số tiền 387.366.137 đồng (bao gồm thu từ BV Tâm thần Nghệ An 40.869.000 đồng và từ Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hoàng Anh 346.497.137 đồng).

Kết luận cũng yêu cầu Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, Bệnh viện Mắt Nghệ An nộp đầy đủ tiền viện phí vào Kho bạc Nhà nước để kiểm soát chi theo quy định; Sử dụng biên lai thu phí theo đúng quy định tại Thông tư 153/2012/TT-BTC; Hạch toán đúng các khoản thu như tiền khám, tiền điện não đồ, một số loại xét nghiệm vào khoản thu viện phí; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật; Biên lai thu tiền phí, lệ phí ghi đầy đủ các dịch vụ kỹ thuật thực hiện; Sử dụng hóa đơn theo quy đinh để thu các khoản bán thuốc cho người bệnh; Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan những tồn tại, khuyết điểm trên.

Vĩnh Khang

Mới nhất