Bình Thuận:

1,5 triệu m3 chất thải xin đổ xuống biển không phải là bùn thải

Dân trí Theo báo cáo của ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, gửi Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Bình Thuận thì 1,5 triệu m3 khối lượng nạo vét mà công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 xin đổ xuống biển chủ yếu là cát, sỏi, vỏ sò… chứ không phải là bùn thải.

Chỉ là khối lượng nạo vét đáy biển

Trong báo cáo gửi Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Ngọc Hai cho biết Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 (Công ty BOT) là chủ đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong) với tổng mức đầu tư dự kiến 1,755 tỷ USD.

Trong dự án nêu trên có hạng mục Bến chuyên dùng phục vụ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1. Hạng mục này đã được Tổng cục Năng lượng – Bộ Công thương chấp thuận chủ trương đầu tư . Theo thiết kế, để đảm bảo độ sâu nước (-12,7) m cho tàu 30.000 – 50.000 DWT cập cảng thì chủ đầu tư phải thi công nạo vét tại các khu vực mặt nước trước bến và vũng quay tàu.

Hạng mục này cũng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo ĐTM; trong đó nêu rõ: khối lượng nạo vét (không phải khối lượng bùn thải) của hạng mục này là 1.569.524 m3, khối lượng nạo vét duy tu hàng năm là 268.615 m3/năm, toàn bộ khối lượng nạo vét được đổ tại bãi đổ ngoài biển.

Báo cáo này nêu rõ: “Theo báo cáo của Công ty (Vĩnh Tân 1 – PV), thành phần khối lượng nạo vét qua khảo sát chủ yếu gồm cát, vỏ sò, sạn sỏi, cát kết phong hóa, cát pha, đá phong hóa, sét bùn và trầm tích; Công ty đã thuê tư vấn xét nghiệm, kết quả cho thấy hàm lượng các kim loại nặng trong trầm tích biển tại khu vực nạo vét đều nhỏ hơn giới hạn cho phép nhiều lần theo TCVN, đặc biệt không phát hiện thấy Dioxin, PCB”.

Báo cáo cũng cho biết, báo cáo ĐTM được duyệt đã xác định vị trí nhận chìm 1,5 triệu m3 khối lượng nạo vét này thuộc khu vực biển có độ sâu trung bình (-25) m, cách khu vực dự án trên 10 km, diện tích khu vực đổ là 300 ha.


Theo UBND tỉnh Bình Thuận, dù 1,5 triệu m3 vật liệu nạo vét trên không phải là chất thải nhưng với khối lượng lớn như trên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến môi trường, đời sống ngư dân... (Ảnh: Trúc Hà)

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, dù 1,5 triệu m3 vật liệu nạo vét trên không phải là chất thải nhưng với khối lượng lớn như trên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến môi trường, đời sống ngư dân... (Ảnh: Trúc Hà)

Có đến 3 hạng mục đổ khối lượng nạo vét xuống biển

Về dự báo tác động của việc đổ khối lượng nạo vét đến môi trường tự nhiên, báo cáo này nêu: “Theo nội dung báo cáo ĐTM đã được phê duyệt thì: Vị trí bãi đổ vật liệu nạo vét cách Hòn Cau khoảng 8km, luồng tàu vào cảng, cách Hòn Cau khoảng 4km, theo báo cáo ĐTM thì trong giai đoạn hoạt động của cảng không tác động đến vành đai bảo vệ, là vùng nằm ngoài khu bảo tồn biển có chiều rộng 500m tính từ mép ngoài của khu bảo tồn biển Hòn Cau”.

Tuy nhiên, báo cáo ĐTM cũng đánh giá: “Việc đổ vật liệu nạo vét xuống biển sẽ có những tác động nhất định đến hệ sinh thái biển, ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản, hoạt động sản xuất tôm giống, nuôi trồng thủy sản của địa phương, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông thủy. Đặc biệt, hoạt động đổ vật liệu nạo vét của cảng Vĩnh Tân 1 sẽ gây tác động lớn đến Khu bảo tồn biển Hòn Cau”.


Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận, báo cáo ĐTM đã được phê duyệt thì tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân không chỉ có hạng mục Bến chuyên dùng phục vụ nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đổ 1,5 triệu m3 khối lượng nạo vét xuống biển mà còn 2 hạng mục khác. (Ảnh: Trúc Hà)

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận, báo cáo ĐTM đã được phê duyệt thì tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân không chỉ có hạng mục Bến chuyên dùng phục vụ nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đổ 1,5 triệu m3 khối lượng nạo vét xuống biển mà còn 2 hạng mục khác. (Ảnh: Trúc Hà)

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận, báo cáo ĐTM đã được phê duyệt thì tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân không chỉ có hạng mục Bến chuyên dùng phục vụ nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đổ 1,5 triệu m3 khối lượng nạo vét xuống biển mà còn 2 hạng mục khác. Đó là dự án Cảng nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 3 đổ chất thải nạo vét trong giai đoạn xây dựng và duy tu hàng năm, dự án Cảng Tổng hợp Vĩnh Tân đổ chất thải nạo vét duy tu hàng năm. Cả 2 dự án này cùng đổ tại 1 vị trí trên biển.

Báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định: “Với khối lượng lớn, việc đổ tại biển sẽ gây ra những tác động nhất định đến môi trường, kinh tế, xã hội tại khu vực, nhất là ảnh hưởng đến khu bảo tồn biển Hòn Cau, khu nuôi trồng thủy sản và đời sống, sản xuất của nhân dân”.

Kiến nghị đánh giá lại tác động đến môi trường

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn và địa phương để thẩm tra theo trình tự thủ tục pháp luật quy định trước khi cấp phép nhấn chìm khối lượng nạo vét trên xuống biển. Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã có công văn không đồng ý với phương án đổ vật liệu nạo vét ra biển và đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thẩm định cần thay thế phương án nhấn chìm bằng phương án khác.

Trong báo cáo này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định: “Quan điểm của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh là sẽ kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cho đánh giá lại tác động, ảnh hưởng tổng thể của việc nạo vét và đổ khối lượng nạo vét của các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, trong đó có dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 1”.

Ngoài ra, tỉnh cũng cho biết sẽ mời các nhà khoa học, chuyên gia phản biện trước khi Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét việc cấp phép nhận chìm vật liệu nạo vét dự án trên xuống biển.


Tỉnh Bình Thuận sẽ kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cho đánh giá lại tác động, ảnh hưởng tổng thể của việc nạo vét và đổ khối lượng nạo vét của các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, trong đó có dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 1. Ảnh: Trúc Hà

Tỉnh Bình Thuận sẽ kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cho đánh giá lại tác động, ảnh hưởng tổng thể của việc nạo vét và đổ khối lượng nạo vét của các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, trong đó có dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 1. Ảnh: Trúc Hà

Tỉnh sẽ nghiên cứu đầy đủ các mặt như thành phần, khối lượng vật liệu nạo vét sẽ đổ xuống biển; diện tích và vị trí bãi đổ vật liệu nạo vét; quy mô, phạm vi, mức độ tác động đến môi trường, hệ sinh thái, hoạt động kinh tế - xã hội, đến đời sống, sản xuất của nhân dân tại khu vực; các biện pháp giảm thiểu các tác động đến môi trường, hệ sinh thái Khu bảo tồn biển Hòn Cau, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động sản xuất kinh tế của địa phương…

Báo cáo nêu rõ: “Nếu gây tác động tiêu cực đến môi trường, sinh thái biển, đặc biệt là khu bảo tồn biển Hòn Cau, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội khu vực và đời sống, sản xuất của nhân dân thì đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có phương án khác cho phù hợp, bảo đảm sự phát triển bền vững, hài hòa của khu vực này trong quá trình xây dựng, vận hành, khai thác Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân nói chung và nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 nói riêng”.

Tùng Nguyên - Trúc Hà

MỚI NHẤT
Hà Nội: Sập tường trường mầm non, 1 người tử vong
Hà Nội: Sập tường trường mầm non, 1 người tử vong

(Dân trí) - Theo các nhân chứng, khi nhóm thợ đang tiến hành sửa chữa trong khuôn viên Trường mầm non Hoa Mai (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân - Hà Nội) thì bất ngờ bức tường đổ sập, khiến 1 người tử vong và 1 người khác bị thương.

Thứ sáu, 09/12/2016 - 02:05

Cần có đội “tác chiến” để xử lý khủng hoảng truyền thông
Cần có đội “tác chiến” để xử lý khủng hoảng truyền thông

(Dân trí) - Khủng hoảng truyền thông như ngọn lửa cháy cần phải xử lý ngay. Do đó, mỗi địa phương cần phải có 1 đội “tác chiến” để thường xuyên theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí, chủ động cung cấp thông tin, tập trung lập luận, đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật…

Thứ sáu, 09/12/2016 - 01:00

Đừng để nhân dân quay lưng với phòng chống tham nhũng
Đừng để nhân dân quay lưng với phòng chống tham nhũng

(Dân trí) - "Thời gian gần đây, nhân dân đang dần thờ ơ, quay lưng với phòng chống tham nhũng. Bởi vì họ đấu tranh nhưng không được giải quyết thỏa đáng thì họ chán thôi. Việc nhân dân quay lưng với đấu tranh phòng chống tham nhũng là một diễn biến bất lợi cho hoạt động xây dựng Nhà nước chúng ta", ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, chia sẻ.

Thứ sáu, 09/12/2016 - 11:42

Hà Nội khẩn trương chuẩn bị tổ chức 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến
Hà Nội khẩn trương chuẩn bị tổ chức 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến

(Dân trí) - UBND TP Hà Nội vừa có thông báo số 488/TB-UBND về kết luận của ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016).

Thứ sáu, 09/12/2016 - 11:22

Sụt lún bất thường bên dòng sông Mã vì nạn “cát tặc”
Sụt lún bất thường bên dòng sông Mã vì nạn “cát tặc”

(Dân trí) - Khi thượng nguồn đang bị “bức tử” bởi hoạt động xả thải thì xuôi dòng sông Mã về địa phận xã Yên Thọ (huyện Yên Định, Thanh Hóa), hàng chục hộ dân sinh sống ven sông đang phải đối mặt với hiện tượng sụt lún bất thường. Nguyên nhân được kết luận một phần do tình trạng khai thác cát gây nên.

Thứ sáu, 09/12/2016 - 10:10

Cháy tại tòa nhà 7 tầng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ
Cháy tại tòa nhà 7 tầng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

(Dân trí) - Tòa nhà Union Square nằm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM) bất ngờ phát hỏa vào rạng sáng nay 9/12, trên tầng 7 của tòa nhà.

Thứ sáu, 09/12/2016 - 10:00

Thủy điện xả lũ: Xả trước thông báo sau nhưng vẫn “đúng quy trình”?
Thủy điện xả lũ: Xả trước thông báo sau nhưng vẫn “đúng quy trình”?

(Dân trí) - Không chỉ xả lũ lúc 23h đêm hôm trước mà 2h sáng hôm sau mới nhắn tin báo, thủy điện An Khê- Ka Nak còn bị nghẹt hệ thống báo động, dân không nghe thấy gì. Thủy điện này cũng chưa có phương án đề phòng vỡ đập, diễn tập vỡ đập… nhưng vẫn được Giám đốc khẳng định là “đúng quy trình”.

Thứ sáu, 09/12/2016 - 08:32

Chuyện những chiến sĩ công an nhiều lần “cướp cơm hà bá”
Chuyện những chiến sĩ công an nhiều lần “cướp cơm hà bá”

(Dân trí) - Ngoài nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, những chiến sĩ thuộc Trạm công an Gia Lách (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) còn mang thêm trọng trách cứu người khi có người nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn. Hàng chục năm nay họ đã giành lại biết bao sinh mạng của người dân từ bàn tay thủy thần.

Thứ sáu, 09/12/2016 - 07:48

Người nông dân trắng tay vì đào
Người nông dân trắng tay vì đào

(Dân trí) - Sau một năm trời dày công chăm nom, khi sắp đến kỳ thu hoạch thì những vườn đào của người dân ở phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh) bất ngờ bị chết hàng loạt. Nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh trắng tay.

Thứ sáu, 09/12/2016 - 05:30

Phát động Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu 2017
Phát động Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu 2017

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường vừa ký ban hành Chỉ thị số 10278/CT-BNN-TCLN ngày 6/12/2016 phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Đinh Dậu năm 2017.

Thứ sáu, 09/12/2016 - 04:00

Xả lũ sai quy trình, một công ty bị Sở NN&PTNT “tuýt còi”
Xả lũ sai quy trình, một công ty bị Sở NN&PTNT “tuýt còi”

(Dân trí) - Ngày 8/12, Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Khánh Hòa "nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm", sau khi phát hiện việc xả lũ sai quy trình tại công ty này đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân vùng hạ du.

Thứ năm, 08/12/2016 - 10:05

Xác định nhóm người "hôi" thịt trâu, tìm hướng xử lý phù hợp!
Xác định nhóm người "hôi" thịt trâu, tìm hướng xử lý phù hợp!

(Dân trí) - Cơ quan chức năng đã xác định được nhóm người tham gia “hôi” thịt trâu giữa đường và đang tìm hướng xử lý phù hợp.

Thứ năm, 08/12/2016 - 09:40

ĐÁNG QUAN TÂM
Chừ mới nghe chuyện đánh giá tác động môi trường trong... 1-2 ngày (!?)
Chừ mới nghe chuyện đánh giá tác động môi trường trong... 1-2 ngày (!?)

(Dân trí) - Chất vấn lãnh đạo sở Tài nguyên - môi trường, khi nghe ông Tô Hùng trình bày: Công trình đê, kè biển Kim Liên (Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng), việc đánh giá tác động môi trường của công trình chỉ thực hiện trong... 1-2 ngày. "Quá sơ sài! Chừ tôi mới nghe chuyện này" - chủ tịch TP Đà Nẵng nói.

Thứ năm, 08/12/2016 - 09:05

Xe bồn đổ dốc cầu, húc bay 3 xe máy
Xe bồn đổ dốc cầu, húc bay 3 xe máy

(Dân trí) - Chiếc xe bồn chở xăng vừa đổ dốc cầu thì bị nổ lốp, sự cố khiến tài xế không kiểm soát được tay lái, để xe lao qua chiều ngược lại, tông vào 3 xe máy làm 2 người bị thương.

Thứ năm, 08/12/2016 - 08:45

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng

(Dân trí) - Chiều 8/12, tại Trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thứ năm, 08/12/2016 - 08:40

Xử lý trách nhiệm cá nhân vụ đổ cột điện đường dây 500kV
Xử lý trách nhiệm cá nhân vụ đổ cột điện đường dây 500kV

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến chất lượng thi công móng trong vụ cột điện đường dây 500kV Bắc – Nam bị đổ vừa qua.

Thứ năm, 08/12/2016 - 08:30

Chủ tịch TPHCM: Xử lý nghiêm đơn vị không dẹp được nạn xe “dù”, bến “cóc”
Chủ tịch TPHCM: Xử lý nghiêm đơn vị không dẹp được nạn xe “dù”, bến “cóc”

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, ông nhận nhiều tin nhắn phản ánh về xe dù, bến cóc. Cứ mỗi lần nhận, ông đều gọi cho Giám đốc Sở GTVT TP yêu cầu phải giải quyết, phải dứt điểm vấn nạn này vào cuối năm nay. Ông Phong cũng khẳng định, sẽ xử lý nghiêm đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ năm, 08/12/2016 - 08:05

Tiệm cận lũ lịch sử, Quảng Ngãi sơ tán khẩn cấp hàng nghìn hộ dân
Tiệm cận lũ lịch sử, Quảng Ngãi sơ tán khẩn cấp hàng nghìn hộ dân

(Dân trí) - Ngày 8/12, mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi đều đang ở mức cao và có nơi chỉ còn cách đỉnh lũ lịch sử năm 2013 chừng 30cm, trước đó hàng nghìn hộ dân Quảng Ngãi đã được sơ tán khẩn cấp trong đêm để tránh lũ.

Thứ năm, 08/12/2016 - 07:45

Chính thức “khai tử” dàn nhạc nước 200 tỉ “tai tiếng”
Chính thức “khai tử” dàn nhạc nước 200 tỉ “tai tiếng”

(Dân trí) - Tại kỳ họp thứ 3 của HĐND TP.Hải Phòng khóa XV diễn ra chiều nay (8/12), 100% đại biểu tham dự kỳ họp đã tán thành, thông qua phương án tháo dỡ dàn nhạc nước 200 tỉ đồng gây “tai tiếng” suốt thời gian qua.

Thứ năm, 08/12/2016 - 07:25

Cảnh cáo 2 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, khiển trách 1 Thứ trưởng
Cảnh cáo 2 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, khiển trách 1 Thứ trưởng

(Dân trí) - Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa quyết định kỷ luật cảnh cáo với 2 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng là ông Trần Lưu Hải – nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, ông Huỳnh Minh Chắc – nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang và khiển trách Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng vì việc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh…

Thứ năm, 08/12/2016 - 05:46

Đẩy đuổi các cò mồi ở bến xe lớn nhất TP Huế
Đẩy đuổi các cò mồi ở bến xe lớn nhất TP Huế

(Dân trí) - Ngày 8/12, tin từ Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết vừa ra quân, đẩy đuổi một số đối tượng cò mồi ở bến xe phía Nam TP Huế.

Thứ năm, 08/12/2016 - 05:30

Rộ phong trào chụp ảnh trong vườn hoa cải bát ngát tuyệt đẹp
Rộ phong trào chụp ảnh trong vườn hoa cải bát ngát tuyệt đẹp

(Dân trí) - Thay vì trồng cải để bán, người dân thôn An Lạc, thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội) đã chuyển sang cho người yêu ảnh thuê ruộng cải để chụp hình. Ruộng cải nở hoa vàng rực rỡ trên cánh đồng bát ngát, không bóng người nông dân, thay vào đó là từng đoàn bạn trẻ hào hứng trong những khuôn hình đầy màu sắc.

Thứ năm, 08/12/2016 - 05:22

Vụ cán bộ 9X được bổ nhiệm "thần tốc": "Quá nhanh và cá biệt!"
Vụ cán bộ 9X được bổ nhiệm "thần tốc": "Quá nhanh và cá biệt!"

(Dân trí) - “Cơ quan này chỉ vài người biết mặt ông Vũ Minh Hoàng. Trường hợp bổ nhiệm chức Phó Vụ trưởng đối với ông này đúng hay sai tôi chưa trả lời được, nhưng tôi thấy quá nhanh và cá biệt!”, ông Sơn Minh Thắng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ - trao đổi với phóng viên Dân trí chiều 8/12.

Thứ năm, 08/12/2016 - 04:56

Tạm dừng khai thác cây sưa 24,5 tỷ đồng vì người dân ẩu đả
Tạm dừng khai thác cây sưa 24,5 tỷ đồng vì người dân ẩu đả

(Dân trí) - Ngày 8/12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Tiến Hoàng cho biết, UBND huyện Thuận Thành vùa quyết định tạm dừng khai thác cây sưa tại đình làng Đông Cốc, xã Hà Mãn nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thứ năm, 08/12/2016 - 04:47