1 Ủy viên Bộ Chính trị, 2 Ủy viên Trung ương đắc cử Phó Chủ tịch Quốc hội

(Dân trí) - Kết quả bỏ phiếu tại Quốc hội sáng 1/4/2021, Ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Đức Hải cùng trúng cử Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đây là những nhân sự được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội, thay vị trí vừa để trống khi bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu, ông Phùng Quốc Hiển đã được miễn nhiệm 1 ngày trước.

Sau khi kết quả kiểm phiếu bầu được công bố, Quốc hội thực hiện thêm một bước là bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết ghi nhận kết quả bầu 3 nhân sự trên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.

1 Ủy viên Bộ Chính trị, 2 Ủy viên Trung ương đắc cử Phó Chủ tịch Quốc hội - 1

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu 3 Phó Chủ tịch Quốc hội.

1 Ủy viên Bộ Chính trị, 2 Ủy viên Trung ương đắc cử Phó Chủ tịch Quốc hội - 2

455/456 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, 1 đại biểu không biểu quyết. (Ảnh: Quốc Chính).

Kết quả biểu quyết, 455/456 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (tương đương 94,79% tổng số đại biểu Quốc hội), chỉ 1 đại biểu không biểu quyết.

Nghị quyết do tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký được thông qua, nêu rõ, căn cứ các quy định pháp luật, căn cứ tờ trình của UB Thường vụ Quốc hội về nhân sự đề cử, căn cứ biên bản kết quả kiểm phiếu, Quốc hội quyết nghị, các đại biểu Quốc hội khóa XIV Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội. Nghị quyết có hiệu lực ngay từ thời điểm được Quốc hội biểu quyết thông qua.

1 Ủy viên Bộ Chính trị, 2 Ủy viên Trung ương đắc cử Phó Chủ tịch Quốc hội - 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng 3 tân Phó Chủ tịch (Ảnh: Quốc Chính).

Tân Chủ tịch Quốc hội tặng hoa chúc mừng các Phó Chủ tịch Quốc hội vừa đắc cử.

Như vậy, Quốc hội đã hoàn thành việc kiện toàn cơ cấu các chức danh lãnh đạo Quốc hội.

1 Ủy viên Bộ Chính trị, 2 Ủy viên Trung ương đắc cử Phó Chủ tịch Quốc hội - 4

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Ảnh: Quốc Chính).

Ông Trần Thanh Mẫn năm nay 59 tuổi, quê tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV.

Ông Trần Thanh Mẫn từng kinh qua nhiều vị trí công tác như: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UB Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam.

1 Ủy viên Bộ Chính trị, 2 Ủy viên Trung ương đắc cử Phó Chủ tịch Quốc hội - 5

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (Ảnh: Quốc Chính).

Ông Nguyễn Khắc Định 57 tuổi, quê tại xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Nhiều năm công tác tại Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Khắc Định từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Trợ lý của Thủ tướng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được phân công điều hành Văn phòng Chính phủ; Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội trước khi được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XVII và tái đắc cử tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII.

1 Ủy viên Bộ Chính trị, 2 Ủy viên Trung ương đắc cử Phó Chủ tịch Quốc hội - 6

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ông Nguyễn Đức Hải 60 tuổi, quê tại xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Đức Hải từng kinh qua nhiều vị trí như Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Đảng; Ủy viên UB Đối ngoại của Quốc hội; Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Bài liên quan
Đọc thêm
Đang được quan tâm