Thứ tư, 03/04/2013 - 05:03

Xem vua Nguyễn tế thần đất, cầu mùa màng tươi tốt

Dân trí

– Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa long trọng tổ chức tái hiện Lễ tế đàn Xã Tắc (đàn thờ thần đất dưới thời vua Nguyễn).

Mục đích của việc tái hiện Lễ tế Xã tắc là nhằm bảo tồn một nghi lễ cung đình truyền thống, tôn vinh nền nông nghiệp nước nhà, tôn vinh văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Tập trung khai thác các yếu tố truyền thống tốt đẹp từ Lễ tế Xã Tắc của Việt Nam đã từng diễn ra trong lịch sử, đặc biệt là dưới thời Nguyễn ở Huế, đề cao những giá trị nhân văn: chủ yếu là hình thức gắn kết giữa con người với thế giới tự nhiên; tôn vinh nền nông nghiệp nước nhà; biểu thị khát vọng cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, thiên hạ thái bình, đoàn kết, đổi mới, phát triển.

Vua (được đóng vai giả theo hình thức sân khấu hóa) tế ở đàn Xã Tắc tối 2-4
Vua (được đóng vai giả theo hình thức sân khấu hóa) tế ở đàn Xã Tắc tối 2-4

Buổi lễ đã biểu hiện được vẻ đẹp hoành tráng và nghiêm trang của một lễ hội cung đình ở Cố đô Huế dưới hình thức tái hiện một lễ tế độc đáo dưới thời vua Nguyễn, chỉ sau lễ tế đàn Nam Giao (thờ thần trời).


Trong lễ còn giới thiệu không gian diễn xướng của những loại hình Đại nhạc, Nhã nhạc, Múa cung đình, trình diễn vẻ đẹp của văn hoá nghi lễ và trang phục truyền thống cung đình Huế xưa.
 

Các đội nữ binh, quan đứng thành đội hình ngay ngắn dưới chân đàn tế
Các đội nữ binh, quan đứng thành đội hình ngay ngắn dưới chân đàn tế

Lễ tế Xã Tắc 2013 được đánh giá là uy nghi thuần túy tâm linh. Các phần lễ diễn ra là Nghênh thần, gồm các phần: lễ quán tẩy, lễ thượng hương, lễ nghênh thần. 3 lễ này được tổ chức tại án nghênh thần ở mặt bắc bên dưới của đàn. Tế tại đàn: gồm các phần: lễ Điện ngọc bạch, lễ Sơ hiến, lễ Truyền chúc, lễ Tứ phúc tộ, lễ Triệt soạn được tổ chức trên đàn vuông. Tống thần: Lễ Tống thần, lễ Tư chúc bạch soạn, tổ chức tại án nghênh thần bên dưới.


Đặc biệt, lễ năm nay đã giảm bớt những bước nghi lễ không cần thiết hoặc không còn phù hợp trong Tế xã tắc của xã hội phong kiến nhằm tiết kiệm. Lễ đã không tái hiện đoàn rước từ cung vua đến đàn tế mà chỉ diễn ra gói gọn trong khuôn viên đàn Xã Tắc. Nhưng ban tổ chức vẫn chọn lựa giữ lại một số hình thức trang hoàng như đèn đuốc, cờ xí, nghi trượng, lễ phẩm, án thờ, bàn thờ, tàng lọng…, và tăng thêm phần dâng hương cúng tế của nhân dân Huế.


Dưới đây là những hình ảnh đẹp tại lễ tế đàn Xã Tắc năm 2013:

Đàn Xã Tắc rợp cờ hoa trong buổi đêm
Đàn Xã Tắc rợp cờ hoa trong buổi đêm
Các bàn cúng trên đàn đã sẵn sàng
Các bàn cúng trên đàn đã sẵn sàng
Vua cùng các quan tiến lên đàn tế
Vua cùng các quan tiến lên đàn tế
Trống kèn cung đình nổi lên
Trống kèn cung đình nổi lên
Đội múa bát dật bắt đầu bài diễn
Đội múa bát dật bắt đầu bài diễn
Các quan theo thứ tự từ cao xuống thấp kính cẩn trước đàn tế thần Đất
Các quan theo thứ tự từ cao xuống thấp kính cẩn trước đàn tế thần Đất
Âm nhạc có ở trên đàn tế, 
Âm nhạc có ở trên đàn tế, 
Dâng rượu cho vua
Dâng rượu cho vua
Phút nghiêm trang, tưởng nhớ về tiền nhân đã có công dựng đất, mở cõi
Phút nghiêm trang, tưởng nhớ về tiền nhân đã có công dựng đất, mở cõi
Phút nghiêm trang, tưởng nhớ về tiền nhân đã có công dựng đất, mở cõi
Vua và quần thần cầu cho 1 năm mưa thuận gió hòa, đất đai tươi tốt làm ăn thuận lợi. Ước vọng lúc xưa cũng chính là điều mơ ước hôm nay của đa số nhân dân Việt Nam
Phút nghiêm trang, tưởng nhớ về tiền nhân đã có công dựng đất, mở cõi
Nhiều phóng viên tác nghiệp say sưa, với điều kiện phải mặc áo dài khăn đóng. Năm nay đã có sự đổi mới khi Ban tổ chức phát áo dài cho báo chí mặc
Toàn cảnh đàn tế thần đất Xã Tắc trong đêm lễ trang nghiêm, và đầy ý nghĩa tâm linh - nhân văn
Toàn cảnh đàn tế thần đất Xã Tắc trong đêm lễ trang nghiêm, và đầy ý nghĩa tâm linh - nhân văn

Đại Dương