Thứ ba, 11/02/2014 - 03:10

Xem “ngựa hóa rồng” lấy may cả năm Giáp Ngọ (II)

Dân trí

Không chỉ xuất hiện nhiều trên kiến trúc, mà ở các áo mũ vua quan, các đồ vật trang sức, đồ ngự dụng cũng xuất hiện rất nhiều hình ảnh Long Mã, chứng tỏ con vật linh này rất được triều Nguyễn đặc biệt "sủng ái".

Long Mã trang trí trên quả hộp bằng gỗ

Long Mã trang trí trên quả hộp bằng gỗ
Hình ảnh Long Mã tinh xảo trên hộp gỗ hoàng gia với chất liệu sơn son thếp vàng

Hình ảnh Long Mã tinh xảo trên hộp gỗ hoàng gia với chất liệu sơn son thếp vàng

Hình ảnh Long Mã tinh xảo trên hộp gỗ hoàng gia với chất liệu sơn son thếp vàng
Long Mã trang trí trên hộp đựng mũ thời Nguyễn

Long Mã trang trí trên hộp đựng mũ thời Nguyễn
Con Long Mã nhỏ trên án thờ các vua Nguyễn

Con Long Mã nhỏ trên án thờ các vua Nguyễn

Con Long Mã nhỏ trên án thờ các vua Nguyễn
Trang trí trên liên ba lăng vua Đồng Khánh 2 con Long Mã chầu nhau

Trang trí trên liên ba lăng vua Đồng Khánh 2 con Long Mã chầu nhau
Trên cơi thờ bằng gỗ

Trên cơi thờ bằng gỗ
Long Mã khảm xà cừ óng ánh

Long Mã khảm xà cừ óng ánh
Long Mã trang trí trên trang phục của quan thời Nguyễn

Long Mã trang trí trên trang phục của quan thời Nguyễn

Long Mã trang trí trên trang phục của quan thời Nguyễn
Long Mã trang trí trên mặt sau sắc phong thời Nguyễn

Long Mã trang trí trên mặt sau sắc phong thời Nguyễn
Long Mã còn xuất hiện trên đồ sứ thời Nguyễn

Long Mã còn xuất hiện trên đồ sứ thời Nguyễn
Ở cơi thờ bằng bạc

Ở cơi thờ bằng bạc
Cơi trầu bằng bạc chạm trổ con Long Mã rất tinh xảo

Cơi trầu bằng bạc chạm trổ con Long Mã rất tinh xảo
Cơi trầu bằng bạc chạm trổ con Long Mã rất tinh xảo

 
Đại Dương