Tìm thấy hóa thạch khủng long mẹ đang ấp trứng

(Dân trí) - Hóa thạch cho thấy một con khủng long mẹ đang ấp trứng đã vừa được tìm thấy tại Trung Quốc, đây là một phát hiện thuộc vào hàng hiếm có trên thế giới.

Tìm thấy hóa thạch khủng long mẹ đang ấp trứng - 1

Hóa thạch cho thấy một con khủng long mẹ đang ấp trứng đã vừa được tìm thấy tại Trung Quốc, đây là một phát hiện thuộc vào hàng hiếm có trên thế giới (trong ảnh là hình dung về diện mạo của khủng long Oviraptoridae).

Phát hiện này rất đặc biệt bởi nó cho thấy hoạt động ấp trứng của một loài khủng long tồn tại từ khoảng 70 triệu năm trước. Hóa thạch này đã vừa được tìm thấy tại Cám Châu, Giang Tây, Trung Quốc.

Đây là một phát hiện cổ sinh vật học hiếm có và gần như chưa từng thấy trước đây, nhìn chung, giới khoa học vốn đã có những hiểu biết nhất định về hoạt động ấp trứng của loài khủng long nhưng họ chưa từng được thấy một hóa thạch cho thấy một con khủng long đang thực hiện hoạt động ấp trứng. Con khủng long hóa thạch được tìm thấy thuộc loài Oviraptoridae.

Hóa thạch 70 triệu năm tuổi này cho thấy con khủng long có chiều dài vào khoảng 2 mét. Có khoảng 24 quả trứng được tìm thấy trong tổ. Hóa thạch cho thấy con khủng long này cũng đang trong tư thế ấp trứng giống như những loài chim hiện nay.

Đặc biệt hơn thế, một số quả trứng khủng long còn có những phôi thai đã thành hình. Loài khủng long vừa được tìm thấy trong hóa thạch này - loài Oviraptoridae - có hình dáng giống như loài chim và có kích thước nhỏ.