Thứ tư, 23/09/2015 - 22:06

Ra mắt cuốn sách “Tổ quốc nơi đầu sóng qua các tác phẩm báo chí”

Dân trí

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ra mắt cuốn sách “Tổ quốc nơi đầu sóng qua các tác phẩm báo chí”. Cuốn sách gần 600 trang, tập hợp hơn 100 bài viết, thể hiện tình cảm của người làm báo, chiến sĩ, nhân dân cả nước với biển đảo quê hương.

“Tổ quốc nơi đầu sóng qua các tác phẩm báo chí” - cuốn sách tập hợp các tư liệu, tác phẩm báo chí, chuyển tải những quan điểm, lập trường, ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.


Cuốn sách gần 600 trang, tập hợp hơn 100 bài viết

Cuốn sách gần 600 trang, tập hợp hơn 100 bài viết

Những bài viết được in trong cuốn sách còn khắc họa chân thực, sinh động tinh thần kiên cường bám biển, sẵn sàng chiến đấu, thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương của các chiến sĩ, lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, của ngư dân và nhân dân ta.

“Tổ quốc nơi đầu sóng qua các tác phẩm báo chí” với gần 600 trang sách, tập hợp hơn 100 bài viết, loạt bài của các nhà báo, nhà văn, nhà ngoại giao, nhà giáo... Cuốn sách được chia thành ba phần với sáu chương, trong đó phần một là Biển, đảo - chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam; Phần hai là Những “Cột mốc sống” kiên cường trên biển; Phần ba là Thủ đô Hà Nội cùng nhân dân cả nước hướng về biển, đảo quê hương.

Ông Hồ Quang Lợi - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội gửi lời cảm ơn những tổ chức, cá nhân đã tích cực hưởng ứng, đóng góp vào sự thành công của cuốn sách. Thông qua cuốn sách, ông Hồ Quang Lợi mong muốn sẽ nâng cao ý thức về chủ quyền biển đảo trong mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và huy động sức mạnh tổng hợp đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quang Phong