Phật giáo Việt Nam góp phần tạo nên bản sắc của văn hóa Việt

(Dân trí) - Phật giáo Việt Nam đã góp phần tạo nên sự đoàn kết, góp vào việc xây dựng đất nước, con người Việt Nam. Những chất liệu văn hóa, tư tưởng, đạo đức, lối sống Phật giáo Việt Nam đã góp phần tạo nên bản sắc, căn cốt của văn hóa Việt Nam.

Sau hai ngày được tổ chức tại TP Hạ Long (Quảng Ninh ), trên tinh thần ấm tình bạn bè hữu nghị giữa những thượng tọa, cao tăng, giáo sư và nhng người làm nghiên cứu phật giáo của Việt Nam với bạn bè quốc tế, ngày 9/11, Hội thảo “Phật giáo châu Á và Việt Nam trong tiến trình phát huy văn hóa dân tộc” đã kết thúc và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp.

Sáng ngày 9/11, Hội thảo quốc tế “Phật giáo châu Á và Việt Nam trong tiến trình phát huy văn hóa dân tộc”  đã có ngày làm việc với chủ đề “Phật giáo Việt Nam với các giá trị của văn hóa Việt ” . Buổi làm việc đã đưa ra nhiều nghiên cứu mang tính lý luận, thực tế trong việc phát triển phật giáo gắn liền với phát huy các văn hóa dân tộc.

Phật giáo Việt Nam góp phần tạo nên bản sắc của văn hóa Việt
Hòa thượng, tiến sĩ Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định Phật giáo Việt Nam góp phần tạo nên bản sắc của văn hóa Việt.

Từ các nghiên cứu và báo cáo do các thượng tọa, giáo sư, nhà nghiên cu đưa ra. Ban tổ chức Hội thảo đã lựa chọn đưa vào kỷ yếu 62 bài viết chất lượng. Trong số đó có 27 bài viết liên quan tới mối quan hệ giữa phật giáo và văn hóa, xã hội Việt Nam từ lịch sử đến hiện đại. 35 bài nghiên cứu về các giai đoạn phát triển và ảnh hưởng của phật giáo đối với nền văn hóa châu Á.

Hòa thượng, tiến sĩ Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng: “Lịch sử Phật giáo Việt Nam là một bộ phận quan trọng của lịch sử Việt Nam. Những chất liệu văn hóa, tư tưởng, đạo đức, lối sống Phật giáo Việt Nam đã góp phần tạo nên bản sắc, căn cốt của văn hóa Việt Nam. Trong thời đại ngày nay, việc chủ động tham gia quá trình hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa kinh tế, văn hóa là yêu cầu có tính quy luật đối với mỗi quốc gia dân tộc.

Qua đó Phật giáo Việt Nam có kinh nghiệm tự đổi mới, góp phần cùng đất nước Việt Nam đổi mới trên con đường hội nhập quốc tế, cùng phát triển.  

Hội thảo quốc tế “Phật giáo châu Á và Việt Nam trong tiến trình phát huy văn hóa dân tộc” th
Hội thảo quốc tế “Phật giáo châu Á và Việt Nam trong tiến trình phát huy văn hóa dân tộc” thành công tốt đẹp.

Hội thảo đã ghi nhận những đóng góp, giá trị to lớn, tích cực mà phật giáo mang lại cho nền văn hóa Việt Nam mà Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là ví dụ điển hình.

Theo GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam: “Việc ra đời Thiền phái Trúc Lâm đã kết thúc thời kỳ các tông phái Phật giáo Việt Nam do người nước ngoài sáng lập, chứng minh Phật giáo đã thực sự bắt rễ tại Việt Nam, thực sự được người Việt đương thời tiếp thu và phát triển.

Từ Yên Tử, Thiền phái Trúc Lâm đã lan tỏa ra cả nước, duy trì từ đời này sang đời khác, hòa quyện làm một với các giá trị của văn hóa Việt Nam.Song hành cùng đất nước, sự thống nhất trong tổ chức của Phật giáo Việt Nam đã góp phần tạo nên sự đoàn kết, là nguồn nội lực quan trọng để đóng góp vào việc xây dựng đất nước, con người.

Qua Hội thảo này, các nhà khoa học cũng chia sẻ những kinh nghiệm được rút ra từ lí luận và thực tiễn, từ việc bảo tồn và phát huy những giá trị của Phật giáo trong quá trình hội nhập Quốc tế và phát triển, kinh nghiệm hoằng pháp trong thời hiện đại, cho tới Phật sự từ thiện xã hội - công tác an sinh xã hội, xây dựng văn hoá cơ sở hiện nay…

GS.TS Kim Sea Jeong đến từ Đại học quốc gia Chungnam - Hàn Quốc: “ Điều kiện lịch sử - văn hoá - xã hội của mỗi nước và bản thân Phật giáo mỗi quốc gia trong từng thời kì lịch sử cụ thể có khác nhau nhưng trong đó chúng ta vẫn có thể nhận ra được những điểm chung nhất, những “đại đồng tiểu dị”, khi nhìn nhận Phật giáo với tư cách là một hệ thống tôn giáo - triết học - đạo đức - và lối sống đang vận động đi lên cùng mỗi quốc gia trong khu vực.

Những kết quả nghiên cứu khoa học được trình bày tại hội thảo  không chỉ góp phần quan trọng trong việc đánh giá và tái khẳng định tầm quan trọng của Phật giáo trên bình diện xây dựng đạo đức, lối sống cho con người, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng một xã hội hòa bình, bác ái, hữu nghị hợp tác và cùng nhau phát triển.

Anh Thế - Nhất Nam