Thứ năm, 03/11/2016 - 01:00

Lập quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm

Dân trí

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý chủ trương giao UBND thành phố Hải Phòng chủ trì lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585), người làng Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, là một nhà văn hóa, giáo dục, triết học, nhà thơ lớn của dân tộc, sinh sống vào thế kỷ 16. Ông thi đỗ trạng nguyên năm 1535 và làm quan tới chức Tả thị lang. Bản thân ông có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà.

Di tích Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1991. Quần thể khu di tích đền Trạng Trình bao gồm các đơn nguyên kiến trúc chính: đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm; đền thờ thân phụ, thân mẫu; am Bạch Vân; quán Trung Tân; tháp Bút Kình Thiên; mộ phần cụ Nguyễn Văn Định (thân phụ Nguyễn Bỉnh Khiêm); quảng trường, tượng đài.

Nguyễn Hằng