20 vở diễn Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 được chiếu online

(Dân trí) - Các vở diễn tham gia Liên hoan sẽ được livestream trực tiếp trên Youtube Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam, Lễ Khai mạc và Bế mạc được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

Liên hoan Kịch nói toàn quốc là hoạt động định kỳ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định, nhằm phát hiện những tìm tòi, sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật, phương pháp sáng tạo, từ đó tìm ra các giải pháp và phương thức hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ, điều kiện thực tế của mỗi đơn vị.

Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng và các đơn vị liên quan tổ chức "Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2021" tại thành phố Hải Phòng từ ngày 05 đến ngày 16/11/2021. 

20 vở diễn Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 được chiếu online - 1

Vở kịch "Thiên mệnh" của Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ tham gia Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 (Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam).

Tham gia Liên hoan bao gồm các đơn vị nghệ thuật Kịch nói chuyên nghiệp công lập, ngoài công lập (là đơn vị có tư cách pháp nhân, có thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật Kịch nói từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm tham gia Liên hoan); Các đơn vị nghệ thuật Trung ương (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Các đơn vị nghệ thuật địa phương.

Tham dự Liên hoan tại thành phố Hải Phòng lần này có 14 đơn vị, 20 vở diễn với hơn 600 nghệ sĩ, diễn viên của các đơn vị nghệ thuật Trung ương và địa phương.

Các đơn vị, diễn viên và nghệ sĩ tham gia đã nỗ lực vượt qua khó khăn của đất nước khi đại dịch Covid-19 đang hoành hành.

Các vở diễn tham gia sẽ không hạn chế về đề tài, đồng thời khuyến khích các vở diễn hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Hưởng ứng Nghị quyết Trung ương IV khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Vở diễn tham gia Liên hoan chấp hành Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ "Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn". 

Các vở diễn tham gia Liên hoan sẽ được livestream trực tiếp trên Youtube Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam, Lễ Khai mạc và Bế mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

Ban Tổ chức yêu cầu đoàn tham dự Liên hoan thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ và thành phố Hải Phòng. Đồng thời Ban Tổ chức Liên hoan sẽ làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao TPHCM báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy Ban Nhân dân TPHCM để tổ chức cho các đơn vị đăng ký tham gia Liên hoan trên địa bàn TPHCM vào thời gian thích hợp.