Thứ tư, 18/12/2019 - 13:10

Thêm 4 ngành đào tạo ở ĐH Kinh tế TPHCM đạt chuẩn AUN

Dân trí

Hội đồng kiểm định chất lượng chương trình AUN (Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á) vừa công nhận 4 chương trình đào tạo của trường ĐH Kinh tế TP.HCM đạt chuẩn AUN.

Thêm 4 ngành đào tạo ở ĐH Kinh tế TPHCM đạt chuẩn AUN - 1
Ngày 17/12, trường ĐH Kinh tế TP.HCM công bố các chương trình đào tạo được Tổ chức AUN đánh giá và công nhận chất lượng theo chuẩn quốc tế bao gồm 4 chương trình: Chương trình Cử nhân Kinh tế đầu tư thuộc Khoa Kinh tế; Chương trình Cử nhân Ngân hàng thuộc Khoa Ngân hàng; Chương trình Cử nhân Tài chính thuộc Khoa Tài chính; Chương trình Cử nhân Tài chính công thuộc Khoa Tài chính công.
 
Hội đồng kiểm định chất lượng chương trình AUN đã công nhận cả 4 chương trình đạt chất lượng chuẩn AUN với thời hạn 5 năm, hiệu lực đến ngày 29/06/2024. AUN là mạng lưới các trường đại học hàng đầu của khu vực Đông Nam Á được thành lập vào tháng 11/1995 từ sáng kiến của Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các quốc gia này, với các thành viên ban đầu do Bộ trưởng Giáo dục các nước đề cử.
 
Ngoài ra, trường ĐH này đã có 3 chương trình đào tạo, bao gồm: Tài chính - Ngân hàng, Kế Toán và Quản trị trình độ đại học được AUN kiểm định công nhận đạt chuẩn khu vực từ những năm 2016. Trường này hiện là thành viên liên kết với AUN-QA và là một trong các thành viên của Việt Nam có nhiều chương trình AUN được kiểm định nhất cho đến hiện nay.
Lê Phương