Thứ tư, 27/07/2011 - 18:47

ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng: Nhiều ngành dự kiến điểm chuẩn tăng

Dân trí

Chiều nay 27/7, ĐH Đà Nẵng đã hoàn tất thống kê điểm thi theo NV1 của các thí sinh dự thi vào các ngành thuộc trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng.

ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng: Nhiều ngành dự kiến điểm chuẩn tăng - 1

Thí sinh dự thi tuyển sinh đại học 2011 tại Đà Nẵng.

Theo đó, qua phân tích dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh 2011 và điểm thi (đã nhân hệ số và cộng điểm ưu tiên nếu có) của thí sinh, dự kiến điểm chuẩn vào nhiều ngành của trường năm nay sẽ tăng so với năm trước, như Sư phạm Anh, Sư phạm tiếng Anh tiểu học, CN tiếng Anh, CN tiếng Nhật…

Điểm chuẩn dự kiến vào từng ngành cụ thể như sau:

Ngành Sư phạm (SP) tiếng Anh (mã ngành: 701), chỉ tiêu: 70 SV. Có 65 thí sinh đạt từ 22 điểm trở lên; hạ mức 21.5 điểm có 75 thí sinh đạt điểm. Điểm chuẩn dự kiến là 21.5 điểm, cao hơn điểm chuẩn 2010 (19 điểm).

SP tiếng Pháp (703) chỉ tiêu: 35 SV. Chỉ có 1 thí sinh thi đạt từ 16.5 điểm  ở khối D1 và 3 TS thi đạt từ 17 điểm trở lên ở khối D3. Điểm chuẩn 2010 là 16.5. Dự kiến điểm chuẩn của ngành năm nay sẽ bằng điểm chuẩn của trường. Còn nhiều chỉ tiêu cho thí sinh đăng ký vào ngành theo NV2.

SP tiếng Trung (704) chỉ tiêu: 35. Chỉ có 7 thí sinh thi đạt từ 16 điểm ở khối D1 và 2 thí sinh đạt từ 20.5 điểm trở lên ở khối D4. Điểm chuẩn 2010 là 16.5. Dự kiến điểm chuẩn của ngành năm nay sẽ bằng điểm chuẩn của trường. Còn cơ hội cho thí sinh đăng ký vào ngành theo NV2.

SP tiếng Anh tiểu học (705) chỉ tiêu: 70 SV. Có 59 thí sinh thi đạt từ 19 điểm trở lên. Hạ mức 18.5 điểm có 79 thí sinh thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn của ngành năm nay là 18.5 điểm, cao hơn điểm chuẩn 2010 (17 điểm).

Cử nhân tiếng Anh (751) chỉ tiêu: 420 SV. Có 390 thí sinh thi đạt từ 19.5 điểm trở lên. Hạ mức 19 điểm có 443 TS thi đạt. Điểm chuẩn dự kiến là 19 điểm.

Cử nhân tiếng Nga (752) chỉ tiêu: 35 SV. Chỉ có 3 thí sinh đạt từ 16.5 điểm trở lên. Điểm chuẩn 2010 là 16.5. Dự kiến điểm chuẩn của ngành năm nay sẽ bằng điểm chuẩn của trường. Còn nhiều chỉ tiêu cho NV2.

Cử nhân tiếng Pháp (753) chỉ tiêu: 35 SV. Có 19 thí sinh đạt từ 15.5 điểm trở lên ở khối D1 và 17 thí sinh thi đạt từ 16.5 điểm ở khối D3. Dự kiến điểm chuẩn của ngành năm nay sẽ bằng điểm chuẩn của trường.

Cử nhân tiếng Trung (754) chỉ tiêu: 80 SV. Có 71 thí sinh thi đạt từ 18.5 điểm trở lên. hạ mức 18 điểm, có 91 TS thi đạt. Điểm chuẩn dự kiến: 18 điểm.

Cử nhân tiếng Nhật (755) chỉ tiêu: 100 SV. Có 102 thí sinh thi đạt từ 18.5 điểm trở lên. ở mức 18 điểm trở lên, có 109 thí sinh thi đạt. Điểm chuẩn dự kiến 18 -18.5 điểm.

Cử nhân tiếng Hàn Quốc (756) chỉ tiêu: 70 SV. Có 72 thí sinh thi đạt từ 18.5 điểm trở lên. Điểm chuẩn dự kiến 18.5 (điểm chuẩn 2010 là 17.5 điểm).

Cử nhân tiếng Thái Lan (757) chỉ tiêu: 35 SV. Chỉ có 5 thí sinh thi đạt từ 16 điểm trở lên. Điểm chuẩn của ngành năm 2010: 16 điểm. Dự kiến điểm chuẩn ngành năm nay bằng điểm chuẩn vào trường. Còn nhiều chỉ tiêu cho NV2.

Cử nhân Quốc tế học (758) chỉ tiêu: 125 SV. Ở mức từ 15 điểm trở lên, mới có 118 thí sinh thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn ngành năm nay bằng điểm chuẩn vào trường.

Cử nhân tiếng Anh Thương mại (759) chỉ tiêu: 170 SV. Có 164 thí sinh thi đạt từ 22 điểm trở lên. Hạ mức xuống 21.5 điểm có 203 thí sinh thi đạt. Điểm chuẩn dự kiến: 22 điểm (bằng điểm chuẩn năm 2010).

Cử nhân tiếng Pháp du lịch (763) chỉ tiêu: 35 SV. Có 11 thí sinh thi khối D1 đạt từ 15 điểm trở lên và 7 thí sinh thi đạt từ 17.5 điểm trở lên ở khối D3. Dự kiến điểm chuẩn ngành năm nay bằng điểm chuẩn vào trường. Còn nhiều chỉ tiêu cho NV2.

Cử nhân tiếng Trung thương mại (764) chỉ tiêu: 35 SV. Có 37 thí sinh thi đạt từ 19 điểm trở lên. Dự kiến điểm chuẩn ngành năm nay là 19 điểm (điểm chuẩn 2010 chỉ có 16 điểm).

Khánh Hiền

Công bố điểm thi ĐH, CĐ 2011

Mới nhất