Cà Mau:

Nhiều mục tiêu tăng dân số lên hơn 1,3 triệu người vào năm 2020

(Dân trí) - (Dân trí)- UBND tỉnh Cà Mau cho biết, bằng nhiều giải pháp, tỉnh sẽ tiến tới thực hiện các giải pháp đảm bảo tăng dân số khoảng 1,2 triệu người vào năm 2016 và trên 1,3 triệu người vào năm 2020.

Theo Kế hoạch hành động chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2016- 2020 vừa được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt triển khai, mục tiêu chung của chiến lược là thực hiện quy mô mỗi cặp vợ chồng chỉ có 2 con, tiếp tục duy trì mức sinh thay thế và giảm sinh con thứ 3 trở lên cũng như nâng cao chất lượng dân số, giải quyết tốt những vấn đề cơ cấu dân số và phân bố dân cư.

Kế hoạch cũng đề ra những tiêu cụ thể như duy trì tốc độ tăng dân số ở mức hợp lý giai đoạn 2016- 2020 với việc thực hiện các chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn khoảng 3,45% vào năm 2016 và 3% vào năm 2020. Duy trì tỷ lệ cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai khoảng 80,81% vào năm 2016 và 80,80% vào năm 2020; trong đó, tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại tăng tương ứng từ 72- 75%.

Bằng nhiều giải pháp, tỉnh sẽ thực hiện việc kiềm chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số này trở lại mức 112,5 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái vào năm 2016 và 114,1 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái vào năm 2020.

Việc nâng cao hơn nữa chất lượng dân số để đảm bảo nguồn nhân lực có chất lượng trong tương lai. Trong đó sẽ giảm tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi còn khoảng 18%o vào năm 2016 và 15%o vào năm 2020; Giảm tỷ số chết mẹ còn khoảng 12/100.000 trẻ sinh ra sống vào năm 2016 và 10/100.000 trẻ sinh ra sống vào năm 2020.

Phấn đấu đến năm 2020 đảm bảo 100% các huyện, thành phố triển khai sàng lọc trước sinh bằng kỹ thuật siêu âm hình thái học và 100% số huyện trong tỉnh triển khai sàng lọc sơ sinh, có 30% số trẻ sơ sinh được sàng lọc sơ sinh bằng kỹ thuật lấy máu gót chân vào năm 2020.

Cải thiện sức khỏe sinh sản người chưa thành niên và thành niên với việc giảm 15% số trường hợp mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục vào năm 2016 và 20% vào năm 2020. Giảm 5% số người chưa thành niên có thai ngoài ý muốn và 10% vào năm 2020.

Tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi với việc tăng tỷ lệ cơ sở y tế các tuyến huyện và người tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng từ 5- 10% vào năm 2020.

 

suckhoe-2cfdb
suckhoe-2cfdb

Tỉnh Cà Mau đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng chất lượng dân số. (Ảnh minh họa)

Theo UBND tỉnh Cà Mau, để thực hiện được các mục tiêu đặt ra, tỉnh sẽ đẩy mạnh tăng cường phổ biến chính sách pháp luật về dân số, sức khỏe sinh sản, đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Mở rộng giáo dục về dân số và sức khỏe sinh sản, phòng ngừa HIV, sức khỏe tình dục trong và ngoài nhà trường.

Kiện toàn mạng lưới cung cấp dịch vụ, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt là các gói dịch vụ thiết yếu, đảm bảo quyền sinh sản và đáp ứng nguyện vọng của mọi đối tượng.

UBND tỉnh cho biết, chỉ đạo ngành y tế chú trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các giải pháp can thiệp về kỹ thuật và xã hội nhằm giảm thiểu các yếu tố gây ảnh hưởng, làm suy giảm chất lượng giống nòi. Đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cảnh báo và chủ động kiểm soát, giải quyết các nguyên nhân sâu xa làm mất cân bằng giới tính khi sinh.

Tỉnh Cà Mau cũng chỉ đạo các Sở, Ban ngành, địa phương lồng ghép các nội dung về dân số, sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính, bình đẳng giới…vào các hoạt động văn hóa, giảng dạy, sinh hoạt đời sống xã hội đảm bảo một tỷ lệ dân số chất lượng.

Huỳnh Hải

(huynhnhathai@dantri.com.vn)