Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang thông báo tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang thông báo tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2016 như sau:

I. NGÀNH, MÔN THI/XÉT TUYỂN, CHỈ TIÊU, VÙNG TUYỂN

1. Các ngành cao đẳng sư phạm

Chỉ tiêu 600; Vùng tuyển: Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang.

STT

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

1.

Sư phạm Toán

C140209

Toán, Lý, Hoá;

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Toán, Lý, Sinh;

Toán, Lý, Văn.

40

2.

Sư phạm Vật lý

(Lý – Hóa – Sinh)

C140211

Toán, Lý, Hoá;

Toán, Lý, Sinh;

Toán, Lý, Văn;

Toán, Lý, Tiếng Anh.

35

3.

Sư phạm Ngữ văn

C140217

Văn, Sử, Địa;

Văn, Sử, Tiếng Anh;

Văn, Sử, Toán;

Văn, Sử, Lý.

40

4.

Sư phạm Lịch sử

(Sử - Địa)

C140218

Văn, Sử, Địa;

Văn, Sử, Tiếng Anh;

Văn, Sử, Toán;

Văn, Sử, Sinh.

35

5.

Sư phạm Tiếng Anh

C140231

Toán, Văn, Tiếng Anh.

40

6.

Giáo dục Tiểu học

C140202

Toán, Lý, Hoá;

Toán, Văn, Tiếng Anh;

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Văn, Sử, Địa.

150

7.

Giáo dục Mầm non

(tuyển mới)

C140201

Toán, Hát, Đọc- Kể diễn cảm;

Văn, Hát, Đọc- Kể diễn cảm.

140

8.

Giáo dục Mầm non

(Liên thông từ trình độ trung cấp ngành Sư phạm Mầm non)

C140201

Ngữ văn,Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non, Dinh dưỡng trẻ em.

120

2. Các ngành cao đẳng ngoài sư phạm

Chỉ tiêu 200; Vùng tuyển: Tuyển thí sinh trong cả nước

STT

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

1.

Kế toán

C340301

Toán, Lý, Hoá;

Toán, Văn, Lý;

Toán, Văn, Tiếng Anh.

200

2.

Quản trị văn phòng

C340406

Văn, Sử, Địa;

Toán, Văn, Tiếng Anh.

3.

Khoa học Thư viện

C320202

Văn, Sử, Địa;

Toán, Văn, Tiếng Anh.

4.

Công nghệ thiết bị trường học

C510504

Toán, Lý, Hoá;

Toán, Hoá, Sinh;

Toán, Lý, Địa;

Toán, Lý, Tiếng Anh.

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Phương thức 1 (65% chỉ tiêu từng ngành): Xét tuyển căn cứ vào kết quả điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 và hạnh kiểm lớp 12 của thí sinh:

Tiêu chí xét tuyển:

- Đã tốt nghiệp THPT;

- Hạnh kiểm được xếp loại từ Khá trở lên ở năm học lớp 12.

2. Phương thức 2 (35% chỉ tiêu từng ngành): Xét tuyển căn cứ vào học lực của 3 năm học THPT và hạnh kiểm lớp 12 của thí sinh:

Tiêu chí xét tuyển:

- Đã tốt nghiệp THPT;

- Hạnh kiểm được xếp loại từ Khá trở lên ở năm học lớp 12;

- Điểm trung bình chung của 3 môn học các lớp 10, 11 và 12 dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 5,0.

Riêng ngành Giáo dục Mầm non liên thông, Nhà trường xét tuyển các thí sinh đã tốt nghiệp hệ Trung cấp Sư phạm Mầm non và tổ chức thi tuyển theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ của Bộ GD&ĐT.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (bản phô tô) hoặc học bạ THPT (bản phô tô công chứng);

- Bằng tốt nghiệp, hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2016 (bản phô tô công chứng);

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có);

- 03 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của thí sinh hoặc người nhận;

- 03 ảnh 3x4 (đối với thí sinh xét tuyển ngành Giáo dục mầm non);

- Bảng điểm và Bằng tốt nghiệp hệ Trung cấp Sư phạm Mầm non (bản phô tô công chứng - đối với thí sinh xét tuyển ngành Giáo dục mầm non liên thông).

Hồ sơ đăng ký xét tuyển nộp theo đường bưu điện hoặc nộp tại Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm của Nhà trường.

IV. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

- Xét tuyển đợt 1: Từ ngày 01/8 đến hết ngày 12/8/2016. Thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non ngày 13/8 (Công bố điểm trúng tuyển trước ngày 15/8, thí sinh trúng tuyển nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi trước 17h00 ngày 17/8);

- Xét tuyển bổ sung đợt 1: Từ ngày 21/8 đến hết ngày 31/8/2016. Thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non ngày 01/9 (Công bố điểm trúng tuyển trước ngày 05/9, thí sinh trúng tuyển nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi trước 17 h 00 ngày 07/9);

- Xét tuyển bổ sung đợt 2: Từ ngày 11/9 đến hết ngày 21/9/2016. Thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non ngày 22/9 (Công bố điểm trúng tuyển trước ngày 24/9, thí sinh trúng tuyển nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi trước 17 h 00 ngày 26/9);

- Xét tuyển bổ sung đợt 3: Từ ngày 01/10 đến hết ngày 11/10/2016. Thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non ngày 12/10 (Công bố điểm trúng tuyển trước ngày 14/10, thí sinh trúng tuyển nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi trước 17 h 00 ngày 16/10).

- Xét tuyển bổ sung đợt 4 (nếu còn chỉ tiêu): Từ ngày 17/10 đến hết ngày 27/10/2016. Thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non ngày 28/10 (Công bố điểm trúng tuyển trước ngày 31/10, thí sinh trúng tuyển nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi trước 17h00 ngày 02/11).

Thông tin chi tiết liên hệ:

- Trung tâm Tuyển sinh & Giới thiệu việc làm: 0240.3 520.827

- Website: cdbacgiang.edu.vn

- Địa chỉ: Km 5, xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH