3.339 tin tức, video về "

vitamin a

"
Vitamin A và C giúp xóa bộ nhớ tế bào

Vitamin A và C giúp xóa bộ nhớ tế bào

Vitamin A và C không chỉ tốt cho sức khỏe, chúng cũng ảnh hưởng đến cả ADN nữa. Các nhà nghiên cứu ở Viện nghiên cứu Babraham đã phát hiện cách vitamin A và C hoạt động để thay đổi bộ nhớ “biểu sinh” được lưu giữ bởi các tế bào; cái nhìn chi tiết đó rất quan trọng đối với y học tái tạo và khả năng tái tạo các tế bào từ một tế bào đã xác định khác.