123.630 tin tức, video về "

vấn đề an ninh lương thực

"
Song song nhiều phương thức canh tác nông nghiệp: Giải pháp cho vấn đề an ninh lương thực!

Song song nhiều phương thức canh tác nông nghiệp: Giải pháp cho vấn đề an ninh lương thực!

Trong khi ngày càng nhiều các gia đình tầng lớp trung, thượng lưu "chi mạnh" cho thực phẩm hữu cơ vì lo ngại các vấn đề an toàn thực phẩm thì hàng triệu trẻ em đang đói khát vì thiếu lương thực. Tồn tại đồng thời nhiều phương thức canh tác nông nghiệp được cho là giải pháp hữu hiệu, giải quyết các nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng hiện nay.