300.799 tin tức, video về "

trường học an toàn

"
Ngày hội an toàn giao thông trong trường học - An toàn cho tôi, cho bạn và cho tất cả chúng ta

Ngày hội an toàn giao thông trong trường học - An toàn cho tôi, cho bạn và cho tất cả chúng ta

Hưởng ứng năm An Toàn Giao Thông quốc gia, Total Việt Nam đã phối hợp với Hiệp hội An Toàn Giao Thông đường bộ Quốc tế (GRSP) và bốn trường tiểu học tại Hà Nội, Tp.HCM và Đà Nẵng cùng tổ chức Ngày hội An Toàn Giao Thông (ATGT) trong trường học với chủ đề “An toàn cho tôi, cho bạn và cho tất cả chúng ta”.