93.407 tin tức, video về "

thể thao và du lịch

"
Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Nhằm nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nếp sống văn minh cộng đồng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Thanh Hóa khai mạc trưng bày triển lãm ảnh tuyên truyền tại Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa , thể thao và du lịch.