222.317 tin tức, video về "

tập đoàn hoàn thành

"
4 chiến lược lớn của LDG thu hút nhà đầu tư

4 chiến lược lớn của LDG thu hút nhà đầu tư

LDG là một trong số ít các Chủ đầu tư có thương hiệu, đã, đang và sẽ đầu tư bài bản vào khu vực Đồng Nai. Chỉ trong hơn 6 năm hoạt động, LDG đã sở hữu lượng quỹ đất đáp ứng được lộ trình phát triển đến năm 2030. Năm 2016, LDG đạt hơn 166 tỷ lợi nhuận sau thuế, vượt 7,7% so với kế hoạch. Đây là năm thứ 5 liên tiếp tập đoàn hoàn thành chỉ tiêu tài chính, và là năm thứ 2 liên tiếp vượt kế hoạch đề ra, đáp ứng cam kết và mong đợi của các nhà đầu tư.