9.392 tin tức, video về "

quỹ bảo vệ

"
Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam tăng cường cung cấp thông tin về ô nhiễm

Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam tăng cường cung cấp thông tin về ô nhiễm

Ngày 4/3, Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam khai trương Văn phòng đại diện, tại Khu liên cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường TP.HCM nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức về các hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam tới các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân; tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được hỗ trợ tài chính từ Quỹ.