16.724 tin tức, video về "

nguyễn thu thủy

"
CEO Nguyễn Thu Thủy: “Chúng tôi đồng hành cùng trẻ em Việt Nam để giúp các em trở thành những công dân toàn cầu trong kỷ nguyên 4.0”

CEO Nguyễn Thu Thủy: “Chúng tôi đồng hành cùng trẻ em Việt Nam để giúp các em trở thành những công dân toàn cầu trong kỷ nguyên 4.0”

Khái niệm “Công dân toàn cầu” được nhắc đến thường xuyên trong những năm gần đây. Xu thế toàn cầu hóa với sự phổ cập những giá trị cơ bản cả trong đời sống kinh tế, xã hội và giao lưu văn hóa đang mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho tuổi trẻ Việt Nam.