5.005 tin tức, video về "

mã nguồn mở

"
Sản phẩm: Hệ thống Quản lý đất đai trực tuyến web-base kết hợp công nghệ điện toán đám mây, Gis mã nguồn mở và mã phản hồi nhanh QrCode (LandWeb)

Sản phẩm: Hệ thống Quản lý đất đai trực tuyến web-base kết hợp công nghệ điện toán đám mây, Gis mã nguồn mở và mã phản hồi nhanh QrCode (LandWeb)

Hệ thống Quản lý đất đai trực tuyến web-base kết hợp công nghệ điện toán đám mây, Gis mã nguồn mở và mã phản hồi nhanh QrCode (LandWeb) đã tăng hiệu quả chất lượng công tác chuyên môn, tăng tính tiếp cận công nghệ và ứng dụng hiệu quả phần mềm phục vụ công tác quản lý nhà nước lĩnh vực quản lý đất đai.