112.878 tin tức, video về "

lĩnh vực y tế

"
Thiếu cử nhân ngành Công tác xã hội trong lĩnh vực y tế

Thiếu cử nhân ngành Công tác xã hội trong lĩnh vực y tế

Trong lĩnh vực y tế, nghề công tác xã hội (CTXH) có vai trò đặc biệt quan trọng để tạo dựng mối quan hệ hài hòa giữa tinh thần và thể chất của người bệnh, giữa người bệnh với người thân, giữa người bệnh với những người xung quanh, giữa người bệnh với cơ sở y tế. Tuy nhiên chưa có một trường ĐH nào đào tạo cử nhân ngành CTXH trong lĩnh vực y tế