187.618 tin tức, video về "

hiệu lực thi hành

"
Thấy gì từ việc lùi hiệu lực thi hành Bộ luật hình sự (sửa đổi) 2015?

Thấy gì từ việc lùi hiệu lực thi hành Bộ luật hình sự (sửa đổi) 2015?

Bộ luật sớm phải sửa đổi khi chưa có hiệu lực đều bắt nguồn từ phản ứng của dư luận. Nhưng cũng phải ghi nhận, các cơ quan chức năng của Quốc hội, Chính phủ, đã sớm ghi nhận, xem xét những phản ứng của dư luận để sớm đưa ra quyết định rất quan trọng: Thấy những nội dung của luật chưa chuẩn và quyết tâm sửa. Đó là tín hiệu mừng.