164.727 tin tức, video về "

hội nghị tư 4

"
Trung ương Đảng nhận diện những biểu hiện suy thoái, "tự chuyển hoá"

Trung ương Đảng nhận diện những biểu hiện suy thoái, "tự chuyển hoá"

Nghị quyết Hội nghị TƯ 4 khoá XII của Ban Chấp hành TƯ Đảng được ban hành nêu rõ 9 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ Đảng viên hiện nay. TƯ xác định nhìn thẳng sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật… để chỉnh đốn Đảng.