84.718 tin tức, video về "

hỗ trợ thu hút

"
Sở GD&ĐT nhận lỗi triển khai chậm chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non

Sở GD&ĐT nhận lỗi triển khai chậm chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non

“Quyết định chính sách hỗ trợ thu hút giáo viên mầm non đã ban hành gần 4 năm, đến giờ này vẫn còn đổ lỗi đơn vị nào chưa triển khai thực hiện thì tôi cho là rất chậm. Yêu cầu Sở Giáo dục, Sở Tài chính và UBND các địa phương cần phải thấy rõ trách nhiệm của mình”, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam thẳng thắn chỉ rõ.