140.286 tin tức, video về "

học viện phụ nữ việt nam

"
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Học viện Phụ nữ Việt Nam - Học với chuyên gia hàng đầu, hòa mình vào thực tiễn

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Học viện Phụ nữ Việt Nam - Học với chuyên gia hàng đầu, hòa mình vào thực tiễn

Học viện Phụ nữ Việt Nam là một trường đa ngành, đa bậc học; trong những năm gần đây, với sự phát triển vượt bậc về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, chất lượng đào tạo, Học viện Phụ nữ Việt Nam không chỉ đào tạo 6 ngành đại học: Công tác xã hội, Quản trị kinh doanh, Giới & phát triển, Truyền thông đa phương tiện, Luật, Quản trị du lịch & lữ hành mà còn được Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh năm 2019 theo Quyết định số 5183/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2018.
Học viện Phụ nữ Việt Nam - Môi trường học tập hiện đại, sáng tạo và linh hoạt cho sinh viên

Học viện Phụ nữ Việt Nam - Môi trường học tập hiện đại, sáng tạo và linh hoạt cho sinh viên

Mong muốn mang đến cho thế hệ trẻ cơ hội nhận được chương trình giáo dục tương xứng với những năm tháng tuổi trẻ để tạo dựng hành trang và cơ hội tham gia, đóng góp và hưởng thành quả từ sự tham gia, đóng góp trong các lĩnh vực của đời sống xã hội tốt nhất, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã đầu tư xây dựng chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh, Công tác xã hội, Luật, Giới & Phát triển bảo đảm mục tiêu giáo dục đại học và đáp ứng nhu cầu xã hội, yêu cầu của thời đại và xu hướng hội nhập: