313 tin tức, video về "

grenoble

"
Lợi thế của chương trình “Du học tại chỗ UPMF” tại ĐH Bách khoa Hà Nội

Lợi thế của chương trình “Du học tại chỗ UPMF” tại ĐH Bách khoa Hà Nội

Chương trình đào tạo quốc tế chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp của Viện Đào tạo Quốc tế là hợp tác giữa Trường ĐH Bách khoa Hà Nội hợp tác và Đại học Grenoble II - UPMF, Cộng hòa Pháp. Lợi thế của mô hình UPMF là với ngân sách chỉ bằng 1/5 chi phí du học, người học đã có cơ hội học và lấy bằng của trường đại học lớn trên thế giới, cơ hội việc làm và du học như những sinh viên học tại nước sở tại..