4 tin tức, video về "

cystack việt nam

"
Sản phẩm: Phần mềm CyStack Platform – Nền tảng bảo mật toàn diện cho website (viết tắt: CyStack Platform)

Sản phẩm: Phần mềm CyStack Platform – Nền tảng bảo mật toàn diện cho website (viết tắt: CyStack Platform)

CyStack Platform được định nghĩa là một nền tảng an ninh mạng dành cho doanh nghiệp được triển khai theo mô hình Software as a Service trên nền tảng điện toán đám mây. Ở CyStack Platform, người dùng sẽ có thể lựa chọn các ứng dụng phù hợp với vấn đề an ninh mạng mà mình đang muốn giải quyết. Tất cả trên cùng một giao diện và một hệ thống duy nhất.