144.069 tin tức, video về "

chương trình chất lượng cao

"
ĐH Ngoại thương: Điển hình đào tạo chương trình chất lượng cao

ĐH Ngoại thương: Điển hình đào tạo chương trình chất lượng cao

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực ở các quốc gia đang phát triển. Một sinh viên tốt nghiệp đại học không những phải có nền tảng vững chắc về kiến thức chuyên môn mà phải có năng lực xử lý các vấn đề chuyên môn trực tiếp bằng tiếng Anh và thành thạo các kỹ năng làm việc hiện đại trong môi trường kinh doanh quốc tế.