150.682 tin tức, video về "

công nghệ kỹ thuật môi trường

"
Bệnh viện “khát” nhân sự công nghệ kỹ thuật môi trường

Bệnh viện “khát” nhân sự công nghệ kỹ thuật môi trường

Hầu hết nhân sự làm công tác môi trường trong ngành y tế đều là cán bộ kiêm nhiệm, không được đào tạo bài bản về công nghệ kỹ thuật môi trường. Nhu cầu nhân sự được đào tạo chuyên ngành công nghệ kỹ thuật môi trường (CNKTMT) để làm việc tại các cơ sở y tế là rất lớn, đặc biệt với những nhân sự được đào tạo theo định hướng chú trọng Sức khỏe – An toàn và Môi trường và có những hiểu biết cơ bản về hệ thống y tế.