387 tin tức, video về "

công nghệ cisco meraki

"
Giải pháp mạng mới trong kỷ nguyên kỹ thuật số

Giải pháp mạng mới trong kỷ nguyên kỹ thuật số

Giải pháp mạng mới trong kỷ nguyên kỹ thuật số Thế giới đang chuyển mình một cách nhanh chóng trong kỷ nguyên số hóa ngày nay với kết nối ngày càng nhiều. Cách đây hơn 30 năm, chỉ có khoảng 1.000 thiết bị được kết nối trên thế giới thì con số này hiện đã tăng lên 14 tỷ và dự báo 50 tỷ vào năm 2020 và 500 tỷ vào năm 2030. Kết nối ngày càng nhiều đã và đang mở ra cho thế giới, đặc biệt là các tổ chức, doanh nghiệp những cơ hội mới.