352 tin tức, video về "

bắc kỳ smart life

"
Chubb Life Việt Nam và đội ngũ kinh doanh thời đại 4.0

Chubb Life Việt Nam và đội ngũ kinh doanh thời đại 4.0

Bên cạnh việc gia tăng trải nghiệm của khách hàng, mục tiêu chiến lược của Chubb Life Việt Nam là cải tiến sản phẩm và dịch vụ, thâm nhập thị trường mới và tăng trưởng doanh thu. Để đạt được mục tiêu, Chubb Life Việt Nam đã tăng cường đầu tư nhiều công cụ kỹ thuật số cho Đội ngũ Kinh doanh – lực lượng nòng cốt của một doanh nghiệp bảo hiểm.